Zakład Translatoryki Aktualności

Publikacja pracy licencjackiej na stronie Clarity

Praca licencjacka Emilii Boleszczuk pt. „Comparative analysis of legalese and plain English. A case study of wills” została zamieszczona na stronie Clarity, międzynarodowego stowarzyszenia promującego zwiększanie przejrzystości języka prawnego i prawniczego. Praca Emilii Boleszczuk, absolwentki pierwszych anglistycznych studiów translatorycznych, zawiera analizę porównawczą testamentów sporządzonych w typowym języku prawniczym (tzw. legalese) i w uproszczonym języku prawniczym (tzw. plain English). Praca powstała pod kierunkiem dr Łucji Biel i jest dostępna pod adresem: http://www.clarity-international.net/articles/default.htm.

Ostatnio modyfikowane: 03.08.2009Pozostałe artykuły w tym dziale