Zakład Translatoryki Aktualności

IV Edycja Konkursu na przekład

Studenckie Koła Naukowe translatoryki gdańskiej

LINGUANA
i
LABORATORIUM LITERATURY
 
ogłaszają IV edycję KONKURSU na przekład specjalistyczny lub literacki otwarty dla wszystkich studentów zainteresowanych przekładem z języka angielskiego.
 
Teksty do pobrania znajdują się poniżej.
 
Termin oddania tłumaczenia: 17 grudnia 2009 r.
 
Prace należy dostarczyć w trzech egzemplarzach do Sekretariatu Instytutu Anglistyki (Wydział Filologiczny, pok. 3.17) lub przesłać na adres: Prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk, z dopiskiem: KONKURS NA PRZEKŁAD (LITERACKI) – o ile dotyczy tłumaczenia literackiego lub (SPECJALISTYCZNY).
 
Oddane tłumaczenie w prawym górnym rogu musi mieć symbol; do tłumaczeń należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą ten sam symbol oraz dane Autora przekładu: Imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, email i telefon. Na tłumaczeniach NIE WOLNO podawać swojego nazwiska.
 
Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dyplom oraz wpis do indeksu (a następnie suplementu) o odniesionym sukcesie. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej translatoryki gdańskiej.
 
Zapraszamy!
 
 
Teksty można pobrać po kliknięciu poniższych linków:
 
 
 
Ostatnio modyfikowane: 01.01.2010Pozostałe artykuły w tym dziale