Zakład Translatoryki Aktualności

Porozumienie translatoryk UG, UJ i UŚ w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej

Translatoryka anglistyczna Uniwersytetu Gdańskiego zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Śląskim. Koordynatorami współpracy są: prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, kierownik Zakładu Translatoryki Instytutu Anglistyki UG; prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, kierownik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Bożena Tokarz, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Porozumienie zakłada m.in. współpracę przy wspólnych projektach badawczych, konferencjach naukowych, szkoleniach dla pracowników i warsztatach dla studentów.

Przygotowaniem porozumienia ze strony UG zajmował się zespół w składzie: prof. Wojciech Kubiński, dr Łucja Biel i dr Olga Kubińska.
Ostatnio modyfikowane: 22.05.2010Pozostałe artykuły w tym dziale