Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiAktualności

II Konferencja Młodych Lingwistów

Dnia 18 listopada 2010 roku w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się II Konferencja Młodych Lingwistów "Język bez granic", podczas której swoje referaty zaprezentowało czworo naszych studentów: Maria Bogalecka, Emilia Boleszczuk, Małgorzata Kasprowicz i Paweł Szczepański. Konferencję zorganizowało Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe BAJT, a jej zakres tematyczny obejmował dziedziny takie jak: języki specjalistyczne, komunikacja specjalistyczna, lingwistyka korpusowa, leksykografia i terminografia, terminologia, translatoryka i glottodydaktyka. W sumie wystąpiło ponad czterdziestu referentów z uniwersytetów z całej Polski. Nasi studenci prezentowali prace z zakresu tłumaczeń prawniczych, medycznych oraz społecznych aspektów przekładu. Wszyscy zgodnie przyznają, że udział w konferencji był dla nich niezwykle cennym doświadczeniem naukowym i umożliwił im nawiązanie nowych kontaktów zawodowych.

Autor: Małgorzata Kasprowicz
Ostatnio modyfikowane: 19.12.2010Pozostałe artykuły w tym dziale

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018