Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiAktualności

Studia podyplomowe TRANSLATORYKA w roku 2011/2012

IT dla tłumaczy

Cel studiów
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu
wykorzystania w pracy tłumacza narzędzi i technik IT, w tym głównie:

■ obsługi komputerowych pakietów biurowych i narzędzi internetowych,
■ wykorzystania narzędzi CAT,
■ podstaw procesu edycyjnego dokumentów drukowanych i elektronicznych,
■ tłumaczenia projektów technicznych, przygotowywanych przy pomocy orogramowania typu
CAD,
■ tworzenia i edycji warstw tekstowych grafiki wektorowej i rastrowej,
■ tłumaczenia audiowizualnego i przygotowywania napisów do filmów,
■ podstaw marketingu sieciowego i szeptanego

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych IT dla Tłumaczy będzie osobą biegle posługującą się podstawowym oprogramowaniem biurowym, narzędziami CAT oraz programem do DTP, potrafiącą wykorzystać narzędzia i techniki IT przy tłumaczeniu wielu rodzajów plików, elementów graficznych a także filmów, potrafiącą skutecznie zareklamować swoją działalność w sieci.

Lokalizacja

Cel studiów
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczeń lokalizacyjnych, a więc takich, których zadaniem jest techniczne, językowe i kulturowe dostosowanie produktów takich jak:

■ strony internetowe
■ serwisy internetowe
■ gry komputerowe
■ sprzęt komputerowy
■ oprogramowanie
■ dokumentacja techniczna

Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy i informatyków, dzięki czemu umiejętności ćwiczone w ich trakcie mają bezpośrednie przełożenie na oczekiwania wobec tłumaczy w rzeczywistym środowisku pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Lokalizacyjne będzie osobą posiadającą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podstaw teoretycznych lokalizacji, lokalizacji graficznego interfejsu użytkownika, tłumaczenia dokumentacji oprogramowania, zarządzania projektem i jakością tłumaczenia oraz zarządzania terminologią.

Tłumaczenia literackie

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury pięknej oraz współpracy z oficynami wydawniczymi działającymi w tym sektorze rynku. Szczególny nacisk położono na:

■ tłumaczenie prozy, zarówno powieści popularnych, jak i tzw. „literatury wysokiej”;
■ umiejętność przygotowania tekstu przekładu zgodnie z wymogami wydawnictw;
■ przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa;
■ tłumaczenie poezji;
■ a także współpracę z wydawnictwem w charakterze innym niż jako tłumacz.

Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy i badaczy przekładu, dzięki czemu umiejętności ćwiczone w ich trakcie mają przełożenie na oczekiwania wobec tłumaczy jako pracowników w rzeczywistym środowisku przedsiębiorstwa, jakim jest każde wydawnictwo.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Literackie będzie osobą przygotowaną pod względem teoretycznym i praktycznym do przekładania literatury – prozy i poezji – z języka angielskiego na język polski. Ponadto będzie osobą potrafiącą współpracować z wydawnictwem w realiach polskiego rynku wydawniczego, współpracować z redaktorem, a także wypełniać inne obowiązki w ramach procesu wydawniczego często powierzane tłumaczom, jak na przykład współpraca przy promocji.

Tłumaczenia ustne

Cel studiów
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu
tłumaczeń ustnych, w tym głównie:

■ taktyk i strategii stosowanych w poszczególnych rodzajach tłumaczenia ustnego konferencyjnego i środowiskowego (w tym system notacji),

■ etyki zawodu tłumacza ustnego,

■ podstaw dyplomacji i etykiety w odniesieniu do zawodu tłumacza ustnego,

■ poprawności języka polskiego,

■ prawidłowego posługiwania się głosem,

■ terminologii UE, medycznej, prawniczej i ekonomicznej,

■ komunikacji interpersonalnej i psychologii społecznej (w tym zarządzanie stresem)

■ narzędzi doskonalenia zawodowego i zasad rządzących krajowym i międzynarodowym rynkiem przekładu ustnego

■ UE i integracji europejskiej.

Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych tłumaczy z uczelni polskich i brytyjskich, dzięki czemu umiejętności ćwiczone w ich trakcie mają bezpośrednie przełożenie na oczekiwania wobec tłumaczy w rzeczywistym środowisku pracy w kraju i zagranicą, w tym w instytucjach UE czy ONZ.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Ustne będzie osobą znającą i umiejącą stosować strategie wszystkich rodzajów tłumaczenia ustnego, świadomą standardów etycznych zawodu tłumacza ustnego i przygotowaną do ich spełniania, zorientowaną w sytuacji na rynku tłumaczeń ustnych w kraju i zagranicą.

Ostatnio modyfikowane: 10.05.2011Pozostałe artykuły w tym dziale

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018