Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiAktualności

Informacja o kursach „Electives” na rok 2011/12

Informacja o kursach „Electives”

na rok 2011/12

W dniu 30.09.2011 nastąpiła niewielka korekta i uzupełnienie zasad wyboru kursów. Dotyczy to wyłącznie studentów studiów II stopnia.
Zmiany zaznaczone żółtym podświetleniem.

W bieżącym roku akademickim Katedra Translatoryki oferuje następujące kursy „Electives”:

semestr zimowy

 1. mgr Paula Gorszczyńska – Tłumaczenia ustne I nowe

 2. mgr Paula Gorszczyńska – Tłumaczenia ustne II nowe

 3. mgr Andrzej Wojktuński – Tłumaczenie aktów notarialnych

 4. mgr Piotr Lemieszek – Tłumaczenia audiowizualne, gr. 1

 5. mgr Maciej Kur – Tłumaczenia audiowizualne, gr. 2

 6. mgr Łukasz Golowanow – WIKI Translation

 7. dr Filip Rudolf – Literackie (gwary, dialekty, formy niestandardowe)

 8. dr Filip Rudolf – Literackie – Teksty Humanistyczne

 9. mgr Paulina Rejniewicz – Tłumaczenia muzyczne

 10. dr Jerzy Giebułtowski – Przekład tekstów historycznych (Holokaust), gr. 1

 11. dr Jerzy Giebułtowski – Przekład tekstów historycznych (Holokaust), gr. 2

 12. Ross Aldridge, PhD – Przekład tekstów historycznych i publicystycznych na angielski

semestr letni

 1. mgr Wioleta Karwacka –Tłumaczenie tekstów farmaceutycznych

 2. mgr Karol Chojnowski – Przekład poezji

 3. dr Olga Kubińska – Tłumaczenie tekstów eseistycznych i redakcja tekstu

 4. dr Łucja Biel – Tłumaczenia unijne – EU Translation, gr. 1

 5. dr Łucja Biel – Tłumaczenia unijne – EU Translation, gr. 2

 6. Ross Aldridge, PhD – Przekład tekstów prasowych

 7. dr Jacek Bielak – Teksty o sztuce

 8. mgr Łukasz Golowanow – Przekład literatury faktu

 9. mgr Maciej Kur – DTP (Skład – IN DESIGN)

 10. mgr Paweł Szczepański – Tłumaczenie umów

Zajęcia fakultatywne, tzw. kursy z praktycznej nauki przekładu do wyboru, są kierowane do studentów III roku studiów I stopnia oraz do studentów I i II roku studiów II stopnia. Każdy student wymienionych wyżej roczników ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na zajęcia fakultatywne z praktycznej nauki przekładu, o ile są one przewidziane tokiem i programem jego studiów.

Czas rozpoczęcia zapisów elektronicznych to dzień 1 października 2011 (sobota), godz. 10.00; czas zakończenia zapisów to dzień 1 października 2011 (sobota), godz. 24.00;

Elektroniczne zapisy będę odbyw się na stronie: http://zapisy.ug.edu.pl/. Zapisy na zajęcia fakultatywne odbywają się łącznie na semestr zimowy oraz semestr letni w danym roku akademickim

Dokładny opis kursów oraz szczegółowy regulamin zapisów zostanie ogłoszony na stronie Katedry Translatoryki Instytutu Anglistyki UG http://translatoryka.fil.ug.edu.pl/ na 3 (trzy) dni przed terminem rozpoczęcia zapisów.

Student III roku studiów I stopnia, któremu przyuguje mliwość zapisania się na zajęcia fakultatywne, zapisuje się na 7 (siedem) wybranych zajęć fakultatywnych (4 w semestrze zimowym i 3 w semestrze letnim).

Student I roku studiów II stopnia, któremu przyuguje mliwość zapisania się na zajęcia fakultatywne, zapisuje się na 5 (pięć) wybranych zajęć fakultatywnych (2 (dwa) w semestrze zimowym i 3 (trzy) w semestrze letnim).

Student II roku studiów II stopnia, któremu przyuguje mliwość zapisania się na zajęcia fakultatywne, zapisuje się na 2 (dwa) wybrane zajęcia fakultatywne, (obydwa w semestrze zimowym).

Student, który zaliczył wcześniej „tłumaczenia ogólne”, może zostać ręcznie dopisany do szóstego kursu. Dopisanie będzie widoczne tylko na wydrukach list.

Lista zajęć nieuruchomionych zostanie opublikowana na stronie http://zapisy.ug.edu.pl/ po zakończeniu zapisów.

Listy kursów z zapisanymi studentami oraz planem zajęć zostaną opublikowane dnia 3 października (poniedziałek) na stronie http://zapisy.ug.edu.pl/ oraz zostaną wymieszone na drzwiach sali 3.5 i na tablicy ogłoszeń.

Remigiusz Ratajski
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt mailowy: r.ratajski@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2011Pozostałe artykuły w tym dziale

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018