Gdańsk Centre for Translation Studies News

Rector’s team award for Translation Studies

Pracownicy Katedry Translatoryki prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, dr Łucja Biel, dr Olga Kubińska i mgr Paula Gorszczyńska otrzymali zespołową nagrodę Rektora drugiego stopnia za „opracowanie innowacyjnej koncepcji i konsekwentną realizację studiów translatorycznych w Uniwersytecie Gdańskim”.

Nagroda została wręczona podczas inauguracji roku akademickiego 2011/12.

Last updated: 25.09.2013Remaining articles in this section