Gdańsk Centre for Translation Studies News

Chair of Translation Studies student participated in the Third Conference of Young Linguists in Warsaw

 

Studentka translatoryki na III Konferencji Młodych Lingwistów w Warszawie.

Weronika Siartkowska, studentka I roku studiów magisterskich wzięła udział w III Konferencji Młodych Lingwistów w Warszawie. Temat wystąpienia brzmiał: "Teoria amalgamacji pojęciowej w analizie dzieł sztuki", podczas którego krótko przedstawiła zarys historyczny lingwistyki kognitywnej wraz z jej założeniami, wyjaśniła zasady działania procesu integracji pojęciowej i zastosowała teorię w analizie jednego z dzieł artysty Banksy'ego "Jesus with shopping bags". Na początku przyszłego roku powinna się ukazać publikacja, gromadząca prace wszystkich prelegentów. Wszystkie dodatkowe informacje, program oraz abstrakty są dostępne na stronie:

http://www.bajt.kjs.uw.edu.pl/index.php/iii-kml

 

 

Last updated: 25.09.2013Remaining articles in this section