Zakład Translatoryki Aktualności

Porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”

Dnia 25 maja 2009 r. z inicjatywy Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Instytut Anglistyki) zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym a Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”. Istniejące od 1990 r. Towarzystwo TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT i organizacją pożytku publicznego. Porozumienie przewiduje współpracę pracowników naukowo-dydaktycznych UG i członków TEPIS w kształceniu tłumaczy specjalistycznych oraz wzajemne konsultowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego na prężnie rozwijających się na Wydziale translatorykach.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 25.06.2009Pozostałe artykuły w tym dziale