Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiAktualności

Wizyta dr Kierzkowskiej, prezes TEPIS

DANUTA KIERZKOWSKA: dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tłumacz prawniczy i sądowy języka angielskiego. Wiceprezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich 1985-1989, przewodnicząca Sekcji Tłumaczy Przysięgłych STP, założyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS, od 1990 r. do chwili obecnej - prezes PT TEPIS. Ponadto redaktor naczelny Wydawnictwa TEPIS, twórca zunifikowanego systemu terminologicznego POLTERM, na którym opierają się publikowane przekłady polskich tekstów prawodawczych na język angielski; redaktor naczelny magazynu specjalistycznego „Lingua Legis” i „Biuletynu TEPIS”; autorka „Vademecum tłumacza przysięgłego”, „Kodeksu tłumacza sądowego” i podręcznika „Tłumaczenie prawnicze” oraz artykułów nt. metodologii tłumaczenia prawniczego.

Ostatnio modyfikowane: 25.06.2009Pozostałe artykuły w tym dziale

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018