Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

mgr REMIGIUSZ RATAJSKI

e-mail: r.ratajski@univ.gda.pl

 

Nauczyciel języka niemieckiego,  tłumaczeń specjalistycznych z języka niemieckiego i obsługi narzędzi wspomagający proces tłumaczenia pisemnego CAT
w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Dyplom magistra filologii germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Języki: Polski (A), Niemiecki (B)

 

 

CZŁONKOSTWO W KADRZE AKADEMICKIEJ

1983 – 1990                  Lektor języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

1990 – 2009                  Wykładowca w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

2009 – obecnie              Wykładowca w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

WYRÓŻNIENIA

1986                             Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowa trzeciego stopnia z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych

2003                             Nagroda Rektora UG zespołowa drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne i działalność wykraczającą poza obowiązki, za przeprowadzeniu cyklu szkoleń, za opracowanie nowej formy egzaminów wstępnych.

2006                             Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

 

DOŚWIADCZENIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

 

PROWADZONE KURSY

1983 – 1990                  Studium Języków Obcych UG - nauczenie języka niemieckiego m.in. z wykorzystaniem pierwszego analogowego laboratorium językowego i projekcjami filmów niemieckojęzycznych sprowadzanymi z Ambasady RFN

1990 – 2009                  Zakład Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego – specjalizacja dydaktyczna: nauczanie j. niemieckiego z intensywnym wykorzystaniem materiałów audio i wideo, a od 1999 pierwszego laboratorium komputerowego oraz aktualnie dostępnych technologii informatycznych; kursy technologii informacyjnej dla przyszłych nauczycieli języka niemieckiego

1990 –1998                   Naczelna Organizacja Technicznej NOT w Gdańsku – lektor języka niemieckiego głównie w zakresie kursów specjalistycznych dla firm

1999                             Współautor pierwszego interaktywnego, multimedialnego kursu EUROPlus+ Sprachkurs Deutsch do nauki języka niemieckiego opracowanego w studiach firmy Young Digital Poland w Gdańsku

1996 – obecnie:             Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku – lektor języka niemieckiego

2009 – obecnie              Wydziałowy lektorat języka niemieckiego dla studentów anglistyki, translatoryki i amerykanistyki; kursy dla studentów Translatoryki z obsługi zaawansowanych funkcji edytora MS Word oraz narzędzi typu CAT wspomagających proces tłumaczenia pisemnego: Wordfast Classic, WF PRO, WF Anywhere, Deja Vu, Trados Studio, XTM Cloud

2011 – obecnie              Kursy w zakresie PNJN oraz tłumaczeń specjalistycznych z języka niemieckiego dla studentów Katedry Lingwistyki Stosowanej UG

2013                             Szkolenie wewnętrzne dla pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki z obsługi nowego programu wspomagającego proces tłumaczenia oraz zarządzanie tłumaczeniami XTM Cloud

 

TŁUMACZENIA

 

OPUBLIKOWANE PRZEKŁADY Z JĘZ. NIEMIECKIEGO

 

Deschner, Karlheiz,  Kryminalna historia chrześcijaństwa (Kriminalgeschichte des Christentums), tom II, URAEUS, Gdynia, 1999
Deschner, Karlheiz,  Kryminalna historia chrześcijaństwa,  (Kriminalgeschichte des Christentums), tom IV, URAEUS, Gdynia, 2001
Grötzebach, Claudia,  Uwaga, manipulacja – Jak rozpoznawać nieuczciwe metody perswazji (Vorsicht! Manipulation), BC EDU WYDAWNICTWO, Warszawa, 2008
Koch, E.R., Sperber, J.,  Infomafia - szpiegostwo komputerowe..., (Die Datenmafia),  URAEUS, Gdynia, 1999
Walicht, Frank,  NETWORKING - Jak stworzyć i utrzymać własną sieć korzystnych kontaktów zawodowych (Networking),  BC EDU Spółka z o.o., Warszawa, 2008
 

 

DOŚWIADCZENIE W TŁUMACZENIU

1990 – 1997                  współpraca z TVP Gdańsk w zakresie tłumaczeń niemieckich filmów dokumentalnych publikowanych także w innych regionalnych stacjach telewizyjnych

1990 – obecnie              tłumaczenia na potrzeby prokuratur i sądów jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę tłumaczy Ministra Sprawiedliwości

1998 – obecnie              współpraca z niemieckimi biurami tłumaczeń w zakresie tłumaczeń technicznych (instrukcje obsługi linii produkcyjnych, ciągów technologicznych, urządzeń i maszyn; pierwsze tłumaczenia z użyciem popularnego w Niemczech narzędzia typu CAT: Transit)

2008 – obecnie              współpraca w zakresie opracowywania list dialogowych niemieckich filmów publikowanych w TVS, a obecnie w kanale Romance TV

 

WYKSZTAŁCENIE

1976 – 1981                  Studia na wydziale filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister filologii germańskiej

 

UDZIAŁ W KURSACH, SZKOLENIACH I PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH

2008                            Szkolenie z obsługi Wordfast Classic; Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

2009                            Szkolenie z obsługi Wordfast PRO 2.0; Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

2010                            Szkolenie Pakiet graficzny Adobe Photoshop zorganizowane przez COMBIDATA POLAND Sp. z o.o.

2010                            Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Educational Testing Service w Polsce poświęcone egzaminom TOEIC, WIDaF i TOEFL

2010                            Projektowanie i wdrażanie kursów e-learningowych 2.0 w ramach projektu „Program wdrożenia nowoczesnych elementów Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”

2012                            Kurs obsługi SDL TRADOS przeprowadzony przez mgr inż. Jerzego Czopika pod auspicjami Centrum Translatorycznego w Uniwersytecie Gdański

2013                            Szkolenie wewnętrzne Katedry Translatoryki z obsługi tablicy interaktywnej

 

 

INNE ZAINTERESOWANIA

Jazz, fotografia, nowinki technologiczne, bieganie i rower górski

Ostatnio modyfikowane: 05.11.2013