Gdańsk Centre for Translation Studies Staff Researchers

Dr OLGA KUBIŃSKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • associate profesor (adiunkt) at the Department of Translation Studies and Intercultural Communication, University of Gdańsk (from 2007)
 • associate profesor (adiunkt) at the Department of Literary Research, University of Gdańsk (1999-2007)

Education

 • 1982-1989 studies at Gdańsk University, English philology, M.A. project: „ Nineteenth Century Polish Translations of Hamlet” (written under the supervision of prof. Jerzy Limon)
 • 1999 – public defence of Ph.D dissertation: „Function of Rhetoric in the Fashioning and Destruction of Power. Re-reading the Overbury Affair” (written under the supervision of prof. Jerzy Limon)


Grants, scholarships, training

 • Participation in classes at the University of California at San Diego, USA, 1990-1991
 • Kościuszko Foundation grant and Polish-American Arts Association grant at The Folger Library in Washington DC, USA, 1993 (9 months)
 • Course in renaissance paleography at The Folger Library, Washington DC, 1993


Membership in academic and professional organizations

 • Polskie Towarzystwo Szekspirowskie (Polish Shakespeare Association)
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Association of Polish Writers)
 • International Shakespeare Association


Courses taught

 • Courses connected with translation studies: General translation, B.A. Seminar, Translation block, Cultural contexts of translation
 • Other courses: Survey of world literature, Introduction to literary studies


Research interests 

 • Translation studies — translation of literary texts, methodology of translation research, didactics of translation 
 • Comparative literature, Elizabethan and Jacobean drama, theory of literary studies, English language literatures

Publications
 
1. Article: „»Rozpoznasz ich jeśli ich wiernie oddam«; szkic o powinowactwach Seamusa Heaneya.” In: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (ed.) David Malcolm and Ola Kubińska. (1997), 98-113.
2. Collection of papers: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. Co-editor: David Malcolm. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1997), pp. 147. ISBN 83-7017-715-8.
3. Article: „Beyond the ha-ha: the garden and narrative in English fiction.” Co-author: David Malcolm. In: Papers in English Literature and Linguistics. (ed.) Roman Kalisz. (1998), 118-136.
4. Article: „»Słowo było za granicą; wróciło« - wygnaniec and świadek w poezji Geoffreya Hilla.” In: Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej and irlandzkiej. (ed.) Ola Kubińska, David Malcolm and Stanisław Modrzewski. (2000), 95-110.
5. Collection of papers: Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej and irlandzkiej. Co-editors: David Malcolm and Stanisław Modrzewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2000), pp. 171. ISBN 83-7017-918-5.
6. Collection of papers: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z and Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. Co-editors: Wojciech Kubiński and Tadeusz Z. Wolański. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2000), pp. 584. ISBN 83-7017-947-9.
7. Article: „W poszukiwaniu straconej rozpaczy: King Lear Szekspira and Król Lear Barańczaka.” In: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z and Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. (ed.) Wojciech Kubiński, Ola Kubińska and Tadeusz Z. Wolański. (2000), 313-323.
8. Review: „Dobre owoce irytacji.” Review of Elżbieta Tabakowska O przekładzie na przykładzie. Co-author: Wojciech Kubiński. Przekładaniec 6. (2000), 179-183.
9. Collection of papers: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. Co-editor: David Malcolm. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2001), pp. 372. ISBN 83-7326-010-2.
10. Article: „»O look upon me, sir«: Discourse and communication in King Lear.” In: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. (ed.) Ola Kubińska and David Malcolm. (2001), 203-218.
11. Article: „The rhetoric of political insinuation in yesterday´s Communist newspeak and today´s right-wing propaganda in Poland.” Co-author: Wojciech Kubiński. Beyond Philology 2. (2002), 71-81.
12. Article: „Przywracanie zachwianej równowagi? Przekłady przekładów w After Babel George’a Steinera.” Co-author: Wojciech Kubiński. In: Przekład. Język. Kultura. (ed.) Roman Lewicki. (2002), 71-86.
13. Article: „Translation as blending? On metaphorical blends in Shakespeare´s Sonnet 87 and its Polish and Russian translations.” Co-author: Wojciech Kubiński. In: Interaction and Cognition in Linguistics. (ed.) Carlos Inchaurralde and Celia Florén. (2003), 225-239.
14. Collection of papers: Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. Co-editor: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2004), pp. 336. ISBN 83-7326-240-7.
15. Collection of papers: Playing Games with Shakespeare: Contemporary reception of Shakespeare in the Baltic region. Proceedings of the II International Shakespeare Conference, Gdańsk, August 6-8,2004/ Gry w Szekspira: współczesna recepcja Szekspira w krajach bałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia 2004. Co-editor: Ewa Nawrocka. Gdańsk: Fundacja Teatrum Gedanense. (2004), pp. 198+208. ISBN 83-903079-8-7.
16. Article: „»Mamy jakiś obraz końca«: wyobrażenia końca w dramatach Szekspira w świetle polskich przekładów.” In: Gry w Szekspira: współczesna recepcja Szekspira w krajach bałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia 2004. (ed.) Ewa Nawrocka and Ola Kubińska. (2004), 92-105. [Polish version of text 17].
17. Article: „»We have an image of an end«: Images of the end in dramatic works by Shakespeare in the light of their Polish translations.” In: Playing Games with Shakespeare: Contemporary reception of Shakespeare in the Baltic region. Proceedings of the II International Shakespeare Conference, Gdańsk, August 6-8,2004. (ed.) Ewa Nawrocka and Ola Kubińska. (2004), 87-100. [English version of text 16].
18. Article: „»Powinienem chyba znać ciebie«. Król Lear jako lekcja słuchania.” In: Czytanie Szekspira. (ed.) Jacek Fabiszak, Marta Gibińska and Ewa Nawrocka. (2004), 493-502.
19. Article: „»Kobierzec natury«. Ekfraza w Edwardzie III.” In: Czytanie Szekspira. (ed.) Jacek Fabiszak, Marta Gibińska and Ewa Nawrocka. (2004), 578-595.
20. Article: „Osobliwy przypadek dwóch polskich przekładów A Clockwork Orange: wycieczka w kulturowe uinnienie.” Co-author: Wojciech Kubiński. In: Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. (ed.) Wojciech Kubiński and Ola Kubińska. (2004), 67-76.
21. Article: „McEwan vs. Shakespeare: The art of symmetry.” In: Texts of Literature. Texts of Culture. (ed.) Ludmiła Gruszewska Blaim and Artur Blaim. (2005), 207-214.
22. Article: „Translation options suspended between domestication and foreignisation: Alternity, inscription and cultural difference.” Co-author: Wojciech Kubiński. In: Tekstas ir kontekstas: kalbos judesys [Text and context: the move of language. Selection of papers]. (ed.) Jadvyga Kruminiene. (2005), 298-306.
23. Essay: „»Zasłoń(cie) ich twarze « - Szekspir. Beckett.” Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 6. (2006), 65-68.
24. Collection of papers: Przekładając nieprzekładalne III. O wierności. Co-editor: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2007), pp. 325. ISBN 978-83- 7326-429-8.
25. Interview: „Glosa. Z George’em Steinerem rozmawiają Olga and Wojciech Kubińscy.” Co-author: Wojciech Kubiński. In: Przekładając nieprzekładalne III. (ed.) Wojciech Kubiński and Olga Kubińska. (2007), 265-271.
26. Article: „Współ-przekład jako dialog. Uwagi o współ-przekładzie wierszy Julii Hartwig z tomu Bez pożegnania.” Co-authors: Desmond Graham and Wojciech Kubiński. In: Przekładając nieprzekładalne III. (ed.) Wojciech Kubiński and Olga Kubińska. (2007), 103-124.
27. Article: „Tabu polskie, tabu żydowskie – przekłady pamiętnika Calka Perechodnika.” Co-author: Wojciech Kubiński. In: Tabu w przekładzie. (ed.) Piotr Fast and Natalia Strzelecka. (2007). 73-92.
28. Article: „»Zachodni komentator«. Poetycka kronika Trójmiasta w wierszach Desmonda Grahama.” Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 3. (2008), 125-129.
29. Article: „»Shall I speak for you?«. (Dis)empowered silences in Shakespeare.” In: Structure and Uncertainty. (ed.) Ludmiła Gruszewska-Blaim and Artur Blaim. (2008), 223-233.

Translations

1. Book: George Steiner W zamku Sinobrodego. Kilka uwag o przedefiniowaniu kultury. [In Bluebeard’s Castle. Some notes towards the redefinition of culture.] Gdańsk: Wydawnictwo Atext. (1993), pp. 168. ISBN 83-85156-33-X.
2. Book: O. Ivar Lovaas Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Mój elementarz. [Teaching Developmentally Disabled Children.] Co-translators: Marta Bogdanowicz and Małgorzata Ciszkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne and Pedagogiczne. (1993), pp. 299. ISBN 83-02-05010-5.
3. Article: Laurence Davies „Conrad and Potocki, spekulacje.” [Conrad and Potocki, speculations]. Co-translator: Wojciech Kubiński. Tytuł nr 4 (16). (1994), 39-51.
4. Book: Eric Schopler, Robert Jay Reichler and Margaret Lansing Zindywidualizowana ocena and terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju.Tom II. Techniki nauczania dla rodziców and profesjonalistów. [Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children. Volume II.Teaching Strategies for Parents and Professionals.] Co-translators: Marta Bogdanowicz, Beata Troszczyńska and Wojciech Kubiński. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. (1995), pp. 209. ISBN 83-903194-0-3.
5. Book: George Steiner Rzeczywiste obecności. [Real Presences.] Gdańsk: Instytut Kultury & Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1997), pp. 197. ISBN 83-85323-63-5 / ISBN 83-87316-50-4.
6. Article: Rachel Armstrong „Wiwisekcja machiny kartezjańskiej.” [A cross-section of the Cartesian machine]. Co-translator: Wojciech Kubiński. Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 38-43.
7. Article: Don Forresta, Alain Mergier and Bernhard Serexhe „Ewolucja interfejsu: między sztuką a technologią.” [Evolution of an interface. Art and technology]. Co-translator: Wojciech Kubiński. Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 90-110.
8. Article: David Malcolm „Obecność przeszłości w poezji Seamusa Heaneya.” [The Presence of the Past in the Poetry of Seamus Heaney] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (ed.) David Malcolm and Ola Kubińska. (1997), 52-78.
9. Article: Cheryl Malcolm „‘Przebiegły podglądacz’: Heaney jako poeta erotyczny.” [‘The Artful Voyeur’: Heaney as Erotic Poet] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (ed.) David Malcolm and Ola Kubińska. (1997), 114-135.
10. Book: Alexandre Koyré Od skończonego świata do nieskończonego wszechświata [From the Closed World to the Infinite Universe.] Co-translator: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1998), pp. 319. ISBN 83-87316-95-4.
11. Article: Ronald W. Langacker „Wstęp do gramatyki kognitywnej.” [An Introduction to Cognitive Grammar] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (ed.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz and Ewa Modrzejewska. (1998), 28-79.
12. Novel: Anthony Burgess Śmierć w Deptford [A Dead Man in Deptford.] Co-translator: Wojciech Kubiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (1999), pp. 370. ISBN 83-06-02710-8.
13. Article: Chris GoGwilt „Obce rodowody: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer and amerykańskie perspektywy postkolonialne.” [Alien Genealogies: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer and Postcolonial American Perspectives] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Con-teksty 2-3. Pismo Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. (ed.) Andrzej Braun, Joanna Konopacka, David Malcolm and Andrzej Zgorzelski. (1999), 74-87.
14. Article: Stephen A. Tyler „Przed-się-wzięcie post-modernistyczne.” [A Post-modern In-stance] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (ed.) Michał Buchowski. (1999), 67-87.
15. Article: Vincent Crapanzano „Kryzys postmodernistyczny: dyskurs, parodia, pamięć.” [The Postmodern Crisis: Discourse, Parody, Memory] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (ed.) Michał Buchowski. (1999), 160-179.
16. Poems: Geoffrey Hill „Wrześniowa pieśń”, „Owidiusz w Trzeciej Rzeszy”, „Miałem nadzieję, gdy ustała przemoc”, „Rzecz publiczna”, „Modlitwa do słońca”, „Tristia: 1891-1938”, „Trzy medytacje barokowe”, „Martwa panna młoda”, „Pozy”, „Z łaciny”. Kwartalnik Literacki Kresy nr 37. (1999), 134; 146-150.
17. Book: George Steiner Po wieży Babel. Problemy języka and przekładu [After Babel. Aspects of language and translation.] Co-translator: Wojciech Kubiński. Kraków: Towarzystwo Autorów and Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. (2000), pp. 685. ISBN 83-7052-684-5.
18. Essay: Jean Baudrillard „Sztuka znikania.” Co-translator: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 152-155.
19. Essay: Jean Baudrillard „Iluzja estetyczna a rzeczywistość wirtualna.” Co-translator: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 155-162.
20. Collection of poetry: Desmond Graham Cień Makbeta [After Shakespeare.] Co-translator: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2002), pp. 132. ISBN 83-7326-109-5.
21. Poems: Desmond Graham „On siedzi na ziemi”, „Powrót do zdrowia”, „Praga”, „Pory roku w Chinach”, „Odległość w Chinach”, „Chińskie opowiadanie”. Co-translator: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 51-52. (2002), 27-30.
22. Book: Em Griffin Podstawy komunikacji społecznej [A first look at Communication Theory.] Co-translators: Wojciech Kubiński and Magdalena Kacmajor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), pp. 565. ISBN 83-89120-14-3.
23. Book: Robert J. Sternberg and Louise Spear-Swerling Jak nauczyć dzieci myślenia [Teaching for thinking.] Co-translator: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), pp. 128. ISBN 83-89120-72-0.
24. Article: Dan I. Slobin „Od ´myśli and języka´ do ´myślenia dla mówienia´.” [From ´thought and language´ to ´thinking for speaking´] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (ed.) Wojciech Kubiński and Ewa Dąbrowska. (2003), 361-402.
25. Poems: Desmond Graham „Ciemność Polski”, „Sopot”, „Pojechaliśmy w góry”, „Po wielkich zmianach”. Co-translator: Wojciech Kubiński. Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 1-3. (2003), 196-199.
26. Article: Niels B. Hansen „Szlachetny Maur wśród pobratymców Hamleta.” [The noble Moor among Hamlet´s countrymen] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Gry w Szekspira: Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia, 2004. (ed.) Ewa Nawrocka and Ola Kubińska. (2004), 181-190.
27. Book: Mark A. Reinecke and David A. Clark (ed.) Psychoterapia poznawcza w teorii and praktyce [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Co-translators: Wojciech Kubiński and Justyna Giczela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2005), pp. 605. ISBN 83-60083-77-0.
28. Book: George Steiner Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli [Ten (possible) reasons for the sadness of thought] Co-translator: Wojciech Kubiński. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. (2007), pp. 79. ISBN 978-83-7453-841-1.
29. Article: Seamus Heaney „O przekładzie Beowulfa” [Translator’s introduction, Beowulf. A verse translation] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Przekładając nieprzekładalne III. (ed.) Wojciech Kubiński and Olga Kubińska. (2007), 275-293.
30. Article: George Steiner „Przekład jako conditio humana.” [Translation as conditio humana] Co-translator: Wojciech Kubiński. In: Przekładając nieprzekładalne III. (ed.) Wojciech Kubiński and Ola Kubińska. (2007), 19-39.
31. Poems: Desmond Graham „Gdańskie wnętrze o czwartej nad ranem”, „Próbują pogrzebać pamięć”, „Wiosna 2007, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy”, „Po wielkiej ciemności (I włączyli światło)”. Co-translator: Wojciech Kubiński. Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 3. (2008), 125-129.
32. Book: Zygmunt Bauman Zindywidualizowane społeczeństwo [The individualized society.] Co-translator: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2008), pp. 304. ISBN 978-83-7489-186-8.

Participation (with papers) in numerous national and international conferences (e.g. Newcastle upon Tyne, Reims, Kaunas, Warwick, Zaragoza, Washington, Grahamstown).

 

Last updated: 11.06.2009