Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

dr OLGA KUBIŃSKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E-mail: angok(at)ug.edu.pl 
 • adiunkt w Zakładzie Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (od roku 2007)
 • wcześniej adiunkt w Zakładzie Badań Literackich (1999-2007)
 Wykształcenie
 • 1982-1989 studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Gdański, specjalność nauczycielska, praca magisterska „Nineteenth Century Polish Translations of Hamlet” (promotor prof. dr hab. Jerzy Limon)
 • 1999 – obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Function of Rhetoric in the Fashioning and Destruction of Power. Re-reading the Overbury Affair” (promotor prof. dr hab. Jerzy Limon)
 
Kursy i szkolenia
 • Wolny słuchacz w University of California at San Diego, USA, 1990-1991
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a następnie Polish-American Arts Association, w Folger Library w Waszyngtonie, USA, 1993 (9 miesięcy)
 • Kurs paleografii renesansowej w Folger Library, Waszyngton, 1993

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych
 • Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
 • International Shakespeare Association

Praca dydaktyczna: prowadzone kursy
 • Kursy na specjalności translatorycznej: Przekład ogólny, Seminarium dyplomowe, Blok translatoryczny, Konteksty kulturowe przekładu
 • Pozostałe kursy: Literatura powszechna, Wstęp do literaturoznawstwa

Zainteresowania naukowe 
 • translatoryka — przekład tekstów literackich, metodologia badań nad przekładem, dydaktyka przekładu 
 • literaturoznawstwo komparatystyczne, dramat elżbietański i jakobiński, teoria badań literaturoznawczych, literatura anglojęzyczna

Publikacje 

1. Artykuł: „»Rozpoznasz ich jeśli ich wiernie oddam«; szkic o powinowactwach Seamusa Heaneya.” W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 98-113. 
2. Zbiór artykułów (redakcja): Eseje o poezji Seamusa Heaneya. Współredaktor: David Malcolm. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1997), str. 147. ISBN 83-7017-715-8. 
3. Artykuł: „Beyond the ha-ha: the garden and narrative in English fiction.” Współautor: David Malcolm. W: Papers in English Literature and Linguistics. (red.) Roman Kalisz. (1998), 118-136. 
4. Artykuł: „»Słowo było za granicą; wróciło« - wygnaniec i świadek w poezji Geoffreya Hilla.” W: Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej. (red.) Ola Kubińska, David Malcolm i Stanisław Modrzewski. (2000), 95-110.
5. Zbiór artykułów (redakcja): Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej. Współredaktorzy: David Malcolm i Stanisław Modrzewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2000), str. 171. ISBN 83-7017-918-5.
6. Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. Współredaktorzy: Wojciech Kubiński i Tadeusz Z. Wolański. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2000), str. 584. ISBN 83-7017-947-9. 
7. Artykuł: „W poszukiwaniu straconej rozpaczy: King Lear Szekspira i Król Lear Barańczaka.” W: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. (red.) Wojciech Kubiński, Ola Kubińska i Tadeusz Z. Wolański. (2000), 313-323. 
8. Recenzja: „Dobre owoce irytacji.” Recenzja książki Elżbiety Tabakowskiej O przekładzie na przykładzie. Współautor: Wojciech Kubiński. Przekładaniec 6. (2000), 179-183.
9. Zbiór artykułów (redakcja): Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. Współredaktor: David Malcolm. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2001), str. 372. ISBN 83-7326-010-2.
10. Artykuł: „»O look upon me, sir«: Discourse and communication in King Lear.” W: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. (red.) Ola Kubińska i David Malcolm. (2001), 203-218.
11. Artykuł: „The rhetoric of political insinuation in yesterday´s Communist newspeak and today´s right-wing propaganda in Poland.” Współautor: Wojciech Kubiński. Beyond Philology 2. (2002), 71-81.
12. Artykuł: „Przywracanie zachwianej równowagi? Przekłady przekładów w After Babel George’a Steinera.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Przekład. Język. Kultura. (red.) Roman Lewicki. (2002), 71-86.
13. Artykuł: „Translation as blending? On metaphorical blends in Shakespeare´s Sonnet 87 and its Polish and Russian translations.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Interaction and Cognition in Linguistics. (red.) Carlos Inchaurralde i Celia Florén. (2003), 225-239.
14. Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. Współredaktor: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2004), str. 336. ISBN 83-7326-240-7.
15. Zbiór artykułów (redakcja): Playing Games with Shakespeare: Contemporary reception of Shakespeare in the Baltic region. Proceedings of the II International Shakespeare Conference, Gdańsk, August 6-8,2004/ Gry w Szekspira: współczesna recepcja Szekspira w krajach bałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia 2004. Współredaktorka: Ewa Nawrocka. Gdańsk: Fundacja Teatrum Gedanense. (2004), str. 198+208. ISBN 83-903079-8-7.
16. Artykuł: „»Mamy jakiś obraz końca«: wyobrażenia końca w dramatach Szekspira w świetle polskich przekładów.” W: Gry w Szekspira: współczesna recepcja Szekspira w krajach bałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia 2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 92-105. [Polska wersja tekstu 17].
17. Artykuł: „»We have an image of an end«: Images of the end in dramatic works by Shakespeare in the light of their Polish translations.” W: Playing Games with Shakespeare: Contemporary reception of Shakespeare in the Baltic region. Proceedings of the II International Shakespeare Conference, Gdańsk, August 6-8,2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 87-100. [Angielska wersja tekstu 16].
18. Artykuł: „»Powinienem chyba znać ciebie«. Król Lear jako lekcja słuchania.” W: Czytanie Szekspira. (red.) Jacek Fabiszak, Marta Gibińska i Ewa Nawrocka. (2004), 493-502.
19. Artykuł: „»Kobierzec natury«. Ekfraza w Edwardzie III.” W: Czytanie Szekspira. (red.) Jacek Fabiszak, Marta Gibińska i Ewa Nawrocka. (2004), 578-595.
20. Artykuł: „Osobliwy przypadek dwóch polskich przekładów A Clockwork Orange: wycieczka w kulturowe uinnienie.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. (red.) Wojciech Kubiński i Ola Kubińska. (2004), 67-76.
21. Artykuł: „McEwan vs. Shakespeare: The art of symmetry.” W: Texts of Literature. Texts of Culture. (red.) Ludmiła Gruszewska Blaim i Artur Blaim. (2005), 207-214.
22. Artykuł: „Translation options suspended between domestication and foreignisation: Alternity, inscription and cultural difference.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Tekstas ir kontekstas: kalbos judesys [Tekst i kontekst: ruch języka. Wybór artykułów]. (red.) Jadvyga Kruminiene. (2005), 298-306.
23. Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne III. O wierności. Współredaktor: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2007), str. 325. ISBN 978-83- 7326-429-8.
24. Rozmowa: „Glosa. Z George’em Steinerem rozmawiają Olga i Wojciech Kubińscy.” Współautor rozmowy: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 265-271.
25. Artykuł: „Współ-przekład jako dialog. Uwagi o współ-przekładzie wierszy Julii Hartwig z tomu Bez pożegnania.” Współautorzy: Desmond Graham i Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 103-124.
26. Artykuł: „Tabu polskie, tabu żydowskie – przekłady pamiętnika Calka Perechodnika.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Tabu w przekładzie. (red.) Piotr Fast i Natalia Strzelecka. (2007). 73-92.
27. Artykuł: „»Zachodni komentator«. Poetycka kronika Trójmiasta w wierszach Desmonda Grahama.” Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 3. (2008), 125-129.

 
Przekłady

1. Monografia: George Steiner W zamku Sinobrodego. Kilka uwag o przedefiniowaniu kultury. [In Bluebeard’s Castle. Some notes towards the redefinition of culture.] Gdańsk: Wydawnictwo Atext. (1993), str. 168. ISBN 83-85156-33-X.
2. Monografia: O. Ivar Lovaas Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Mój elementarz. [Teaching Developmentally Disabled Children.] Współautorki przekładu: Marta Bogdanowicz i Małgorzata Ciszkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (1993), str. 299. ISBN 83-02-05010-5.
3. Artykuł: Laurence Davies „Conrad i Potocki, spekulacje.” [Conrad and Potocki, speculations]. Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Tytuł nr 4 (16). (1994), 39-51.
4. Monografia: Eric Schopler, Robert Jay Reichler i Margaret Lansing Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju.Tom II. Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. [Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children. Volume II.Teaching Strategies for Parents and Professionals.] Współautorzy przekładu: Marta Bogdanowicz, Beata Troszczyńska i Wojciech Kubiński. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. (1995), str. 209. ISBN 83-903194-0-3.
5. Monografia: George Steiner Rzeczywiste obecności. [Real Presences.] Gdańsk: Instytut Kultury & Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1997), str. 197. ISBN 83-85323-63-5 / ISBN 83-87316-50-4.
6. Artykuł: Rachel Armstrong „Wiwisekcja machiny kartezjańskiej.” [A cross-section of the Cartesian machine]. Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 38-43.
7. Artykuł: Don Forresta, Alain Mergier i Bernhard Serexhe „Ewolucja interfejsu: między sztuką a technologią.” [Evolution of an interface. Art and technology]. Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 90-110.
8. Artykuł: David Malcolm „Obecność przeszłości w poezji Seamusa Heaneya.” [The Presence of the Past in the Poetry of Seamus Heaney] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 52-78.
9. Artykuł: Cheryl Malcolm „‘Przebiegły podglądacz’: Heaney jako poeta erotyczny.” [‘The Artful Voyeur’: Heaney as Erotic Poet] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 114-135.
10. Monografia: Alexandre Koyré Od skończonego świata do nieskończonego wszechświata [From the Closed World to the Infinite Universe.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1998), str. 319. ISBN 83-87316-95-4.
11. Artykuł: Ronald W. Langacker „Wstęp do gramatyki kognitywnej.” [An Introduction to Cognitive Grammar] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 28-79. 
12. Powieść: Anthony Burgess Śmierć w Deptford [A Dead Man in Deptford.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (1999), str. 370. ISBN 83-06-02710-8.
13. Artykuł: Chris GoGwilt „Obce rodowody: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer i amerykańskie perspektywy postkolonialne.” [Alien Genealogies: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer and Postcolonial American Perspectives] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Con-teksty 2-3. Pismo Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. (red.) Andrzej Braun, Joanna Konopacka, David Malcolm i Andrzej Zgorzelski. (1999), 74-87.
14. Artykuł: Stephen A. Tyler „Przed-się-wzięcie post-modernistyczne.” [A Post-modern In-stance] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (red.) Michał Buchowski. (1999), 67-87.
15. Artykuł: Vincent Crapanzano „Kryzys postmodernistyczny: dyskurs, parodia, pamięć.” [The Postmodern Crisis: Discourse, Parody, Memory] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (red.) Michał Buchowski. (1999), 160-179.
16. Wiersze: Geoffrey Hill „Wrześniowa pieśń”, „Owidiusz w Trzeciej Rzeszy”, „Miałem nadzieję, gdy ustała przemoc”, „Rzecz publiczna”, „Modlitwa do słońca”, „Tristia: 1891-1938”, „Trzy medytacje barokowe”, „Martwa panna młoda”, „Pozy”, „Z łaciny”. Kwartalnik Literacki Kresy nr 37. (1999), 134; 146-150.
17. Monografia: George Steiner Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu [After Babel. Aspects of language and translation.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. (2000), str. 685. ISBN 83-7052-684-5.
18. Esej: Jean Baudrillard „Sztuka znikania.” Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 152-155.
19. Esej: Jean Baudrillard „Iluzja estetyczna a rzeczywistość wirtualna.” Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 155-162. 
20. Tomik poetycki: Desmond Graham Cień Makbeta [After Shakespeare.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2002), str. 132. ISBN 83-7326-109-5.
21. Wiersze: Desmond Graham „On siedzi na ziemi”, „Powrót do zdrowia”, „Praga”, „Pory roku w Chinach”, „Odległość w Chinach”, „Chińskie opowiadanie”. Współautor wyboru i przekładu wierszy: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 51-52. (2002), 27-30.
22. Monografia: Em Griffin Podstawy komunikacji społecznej [A first look at Communication Theory.] Współautorzy przekładu: Wojciech Kubiński i Magdalena Kacmajor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), str. 565. ISBN 83-89120-14-3.
23. Monografia: Robert J. Sternberg i Louise Spear-Swerling Jak nauczyć dzieci myślenia [Teaching for thinking.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), str. 128. ISBN 83-89120-72-0.
24. Artykuł: Dan I. Slobin „Od ´myśli i języka´ do ´myślenia dla mówienia´.” [From ´thought and language´ to ´thinking for speaking´] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 361-402.
25. Wiersze: Desmond Graham „Ciemność Polski”, „Sopot”, „Pojechaliśmy w góry”, „Po wielkich zmianach”. Współautor wyboru i przekładu wierszy: Wojciech Kubiński. Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 1-3. (2003), 196-199.
26. Artykuł: Niels B. Hansen „Szlachetny Maur wśród pobratymców Hamleta.” [The noble Moor among Hamlet´s countrymen] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Gry w Szekspira: Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia, 2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 181-190.
27. Monografia: Mark A. Reinecke i David A. Clark (red.) Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Współautorzy przekładu: Wojciech Kubiński i Justyna Giczela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2005), str. 605. ISBN 83-60083-77-0.
28. Monografia: George Steiner Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli [Ten (possible) reasons for the sadness of thought] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. (2007), str. 79. ISBN 978-83-7453-841-1.
29. Artykuł: Seamus Heaney „O przekładzie Beowulfa” [Translator’s introduction, Beowulf. A verse translation] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 275-293.
30. Artykuł: George Steiner „Przekład jako conditio humana.” [Translation as conditio humana] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Ola Kubińska. (2007), 19-39.
31. Wiersze: Desmond Graham „Gdańskie wnętrze o czwartej nad ranem”, „Próbują pogrzebać pamięć”, „Wiosna 2007, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy”, „Po wielkiej ciemności (I włączyli światło)”. Współautor wyboru i przekładu wierszy: Wojciech Kubiński. Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 3. (2008), 125-129.
32. Monografia: Zygmunt Bauman Zindywidualizowane społeczeństwo [The individualized society.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2008), str. 304. ISBN 978-83-7489-186-8.

Udział (z referatem) w licznych konferencjach krajowych (w sumie kilkanaście prezentacji) i zagranicznych (Newcastle upon Tyne – Wielka Brytania, Reims - Francja, Kowno - Litwa, Warwick – Wielka Brytania, Saragossa - Hiszpania, Washington - USA, Grahamstown - RPA).
 
Ostatnio modyfikowane: 11.06.2009