Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiSkład osobowyPracownicy

mgr Hanna Kryszewska

 

e-mail: brchk@univ.gda.pl


Nauczyciel akademicki kursów zintegrowanej nauki języka oraz dydaktyki -  metodyki nauczania języka angielskiego w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego
Metodyk, konsultant językowy, autor podręczników i materiałów dydaktycznych, redaktor
Dyplom magistra filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański

Języki: Polski (A), Angielski (B), Niemiecki (C), Rosyjski (C)

CZŁONKOWSTWO W KADRZE AKADEMICKIEJ

2012 – obecnie             Członek Rady Programowej Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH

2006-obecnie                Członek stowarzyszenia międzynarodowego nauczycieli IATEFL

1996 – 2005                  Członek stowarzyszenia IATEFL Poland 2006-obecnie

 

WYRÓŻNIENIA

2009                            Nagroda Jubileuszowa UG za 30 lat pracy zawodowej

2008-2009                    Zespołowa Nagroda Rektora UG stopnia pierwszego za działalność dydaktyczno naukową

październik 2004           Nagroda Jubileuszowa UG za 25 lat pracy zawodowej

październik 1999           Nagroda Jubileuszowa UG za 20 lat pracy zawodowej

 

DOŚWIADCZENIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

PROWADZONE KURSY

2012 - obecnie              kursy językowe IELTS na English Division, GUMed Gdańsk

2012-obecnie                starszy wykładowca Katedrze Translatoryki, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański

2011-2012                    zajęcia na Podyplomowych Studiach Pedagogicznych, WNS,   UG

2011-obecnie                przygotowanie i prowadzenie kursu stacjonarnego i e-learningowy wprowadzającego do zawodu nauczyciela, Szkoła Wyższa Lingwistyczna, Częstochowa

październik 2010 - grudzień 2011
starszy wykładowca w Katedrze Językoznawstwa, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański

grudzień 2009 - wrzesień 2010

starszy wykładowca w Centrum Egzaminacyjno Kursowym, SJO, UG
2009 sesje metodyczne dla sieci szkół stowarzyszonych w OISE w Wielkiej Brytanii

2007-2008                    prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego, organizowanych przez UG przy współfinansowaniu przez EFS i MEN

2006-obecnie                redaktor naczelny czasopisma internetowego Humanising Language Teaching: www.hltmag.co.uk

2006- obecnie               seminaria w Studium Tłumaczy English Unlimited w Gdańsku

2006-obecnie                wykłady i seminaria dla Department for Continuing Education, University of Oxford, Wielka Brytania

2005-2009                    organizacja i nadzór nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez studentów WEZJA w ramach warsztatów twórczych - w szkołach De La Salle i Zesp. Kształcenia Podstawowego Nr.17 – klasy 1-3, Gdańsk

2005-2006                    prace w zespole nad przystosowaniem procesu dydaktycznego do Systemu Bolońskiego - opracowanie modułów dla Instytutu Pedagogiki - Wczesna Edukacja z  Językiem Angielskim

2004-2006                    zajęcia z metodyki na Podyplomowym Studium Pedagogicznym, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

2003-2011                    nadzór metodyczny nad Centrum Językowym w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej Oddział Zamiejscowy w Sopocie

2003-2005                    współpraca z organizacją DOS - Teacher Training Solutions, Polska – warsztaty metodyczne i konferencje

2003                            pomoc w organizacji i wykład na  I Pomorskim Dniu Nauczycieli Języków Obcych, Gdańsk

2002-2011                    nadzór nad metodycznymi praktykami szkolnymi i śródrocznymi studentów V lub później III roku WEZJA, Instytutu Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, UG

2002-2005                    kursy metodyczne dla  Kolegium Kształcenia Nauczycieli Regent College w Elblągu

2002 - obecnie              recenzent i konsultant książek dla MENIS dopuszczający podręczniki do użytku szkolnego

2002-2011                    prowadzenie kursu metodyki i anglojęzycznej literatury dziecięcej dla studentów WEZJA, Instytutu Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych,   UG

2001 - obecnie              prowadzenie zajęć z metodyki i innych przedmiotów zawodowych w Kolegium Kształcenia Nauczycieli English Unlimited w Gdańsku

2000-2006                    współpraca z Macmillan Polska jako trener, metodyk i autor (prowadzenie sesji metodycznych, szkoleń oraz udział w trasach promocyjnych)

2000                            pilotażowy kurs metodyki dla studentów Instytutu Pedagogiki UG „Nauczanie początkowe w języku angielskim”, w przyszłości WENJA, a następnie WEZJA ( Wczesna Edukacja z Nauczaniem Języka Angielskiego)

1999                            nadzór nad kursem “English through Psychology” dla studentów UG

1997-2012                    zajęcia języka angielskiego dla pracowników naukowych i/lub doktorantów UG w formule ESP i CLIL

1990-1992                    trener i metodyk na kursach UCLES RSA Certificate for Teachers of English (CELTA) w Wielkiej Brytanii, później gościnne wykłady na kursach CELTA i DELTA dla Bell School Polska, Gdańsk i Warszawa

1989 - obecnie              współpraca z Pilgrims Language Courses, Wielka Brytania, jako trener, metodyk i edytor

1989-1999                    kształcenie nauczycieli w programach British Council, Solidarności, Peace Corpse, INSETT, Kolegium Kształcenia Nauczycieli, UG ( pre-service i in-service)

1979-2000                    współpraca metodyczna z British Council, Polska i Wielka Brytania

1979-2000                    Tworzenie i organizacja kursów oraz prowadzenie zajęć na wyjazdowych obozach językowych organizowanych przez Studium Języka Angielskiego UG dla pracowników UG, PG i AMG

1979-2009                    wykładowca a potem starszy wykładowca na kursach organizowanych przez British Council Studium, Uniwersytet Gdański, wszystkie poziomy

 

DOROBEK NAUKOWY

PUBLIKACJE

Autorskie rozdziały w książkach metodycznych dla nauczycieli

2010                            Esej autorski w książce nauczyciela.” Global – elemenatary”. Macmillan

2004                            Language Activities for Teenagers, red. Seth Lindstromberg CUP

1999                            Observing English Lessons - A Video Teacher Training Course British Council Studium,   University of Gdańsk, ‘Your Future, My Future – grammar  presentation and controlled practice’, ‘Your Future, My future - semi controlled practice and production’,   ‘Global problems’- using the coursebook  creatively’, ‘Global problems – text based lesson’ oraz nagranie 4 towarzyszących autorskich lekcji języka angielskiego na kasetach video  /30-45 min każda/

1996                            Stand-by Book, red. Seth Lindstromberg, CUP 9 zadań autorskich

1995                            Reading on Your Own, PWN ‘People’, ‘Food’, ‘Education’, ‘Science’,   ‘Women’, ‘Medicine’

1991                            Options for English, PWSiP: ‘People’, ‘Money’, ‘Christmas’

Współautorstwo książek metodycznych 

2012                            Learner-based Teaching (  Colin Campbell), OUP

1995                            Towards Teaching (Colin Campbell),   Heinemann International

1992                            The Company Words Keep (  Paul Davis), Delta Publishing 

Współautorstwo podręczników 

2004                            ForMat 3 -  Podręcznik do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich, Macmillan Polska

2003                            ForMat Intro -  Podręcznik do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich, Macmillan Polska

2003                            ForMat 2 - Podręcznik do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich, Macmillan Polska

2002                            ForMat 1 - Podręcznik do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich, Macmillan Polska

1995                            Options for English, książka dla ucznia, PWSiP Rozdziały: ‘People’, ‘Money’, ‘Christmas’

Artykuły opublikowane w Polsce

2013                            How children learn languages: comparison of L1 and L2 and implications for ELT.” „Beyond Philology 9”

2012                            Five Minds for the Future: Preparing for Lifelong Learning” IATEFL PL Newsletter

2007                            Hidden messages, Problemy Wczesnej Edukacji, Numer 1- 2 Rok III,

2006                            Books for English Children - an inspiration for teaching English as a foreign language, Problemy Wczesnej Edukacji, Numer 2, rok II

2006                            Macmillan ForMatura Builder - Some thoughts and reflections on pre-exam preparation, Part 2: Planning activities and lessons from the Repetytorium as loops or spirals, The Teacher, Numer 2

2006                            Macmillan ForMatura Builder - Some thoughts and reflections on pre-exam preparation, Part 1: Input versus output, The Teacher, Numer 1

2005                            Art for Art’s sake, The Teacher, Numer 2

Artykuły opublikowane za granicą

2013                            Interview, The Teacher Trainer Journal

2013                            The Company Words Keep,   ETAI Newsletter special edition “25 years of the Lexical Approach”

2012                            Recenzja dla ELT Journal - Oxford Journals: English Through Art, vol. 66/3  July 2012

2011                            How to weave fine arts into CLIL projects for YL, IATEFL  Special Interest Group Newsletter –Young Learners and Teenagers Autumn 2011

2010                            Recenzja dla ELT Journal - Oxford Journals: Advanced Learners vol. 64/2 April 2010

2010                            Writing Texts for Young Learners of English: From Inspiration to Action, w Readings on ELT Materials IV, Longman

2008                            Books for English Children an Inspiration for Teaching English as a Foreign Language, HLT magazine, Year 10; Issue 3; June 2008 (przedruk z Problemy Wczesnej Edukacji)

2007                            Recenzja dla ELT Journal - Oxford Journals: Expertise in Second Language Learning and Teaching, vol. 61/2, 2007

2006-obecnie                liczne recenzje i artykuły ‘od Redaktora’ (od 2006 roku), do wglądu na stronie czasopisma  http://www.hltmag.co.uk/author.asp

2006                            Lexical Chunks Offer Insight Into Culture, HLT Magazine, Year 8; Issue 3; May 06

2005                            The Lexical Approach and Spoken Grammar, GRETA, 2005

2003                            Chunking for language classes HLT Magazine, Year 5; Issue 5; September 03

2003                            Chunking for beginners  (Lexical Approach), HLT Magazine, Year 5; Issue 2; March 03

2003                            Why I won't say good-bye to the Lexical Approach, HLT Magazine, Year 5; Issue 2; March 03

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

Prezentacje na konferencjach za granicą

2013 kwiecień               Fine Arts for CLIL, Visual Literacy and EAP classes Annual International IATEFL Liverpool, Wielka Brytania

2013 marzec                 35th Annual TESOL Spain Conference, sesja plenarna “Humanising Technology”, Sevilla, Hiszpania

2012, 1 września           English Language Literature an Inspiration for EFL, IP Conference,
Tessaloniki, Grecja
2012, 26-29 sierpnia Introducing CLIL through fine arts; Making the most of CLIL, LEND Portonovo, Włochy

2012, 28 marca             CLIL through the Use of Poetry and Literature in the English classroom, ALEA Conference, University of  Luxembourg, Luksemburg

2012, 19-23 marca        Five minds for the Future: implications of a new theory, 46nd Annual International IATEFL Glasgow, Wielka Brytania

2012, 13 października    Five Minds for the Future: ELT Implications of  a New Educational
Model by Howard Gardner ( keynote speaker), konferencja na Universite de Luxembourg, Luxemburg

2011, 28 maja              Integrating technology into ELT, “Deep into ELT” Conference, Fatih University, Istambuł, Turcja

2011, 27 maja              Combining Theory and Practice ( 2 sesje plenarne), International Conference in TESOL, Yasar University, Izmir, Turcja

2011, 15-19 kwietnia     CLIL Projects for Young Learners 45th Annual International
IATEFL Conference, Brighton, Wielka Brytania

2010, 27-30 maja          A reactive look at ELT: Multiple Intelligences Revisited” i „Five Minds for the Future – a New Theory of Howard Gardner”. (sesje plenarne), 2nd Foreign language Symposium, Cankaya University, Ankara, Turkey

2010, 29 stycznia           Teaching English to YL,   Europees platform, Utrecht, Holandia

2009, 1-2 maja              Spoken Grammar vs. Written Grammar, 23d Annual APPI Conference, Lizbona, Portugalia

2009, 31 marca-4 kwietnia 

                                    Hidden Messages: How ELT materials shape attitudes and
promote citizenship oraz Pecha Kucha: Reading Aloud Allowed, IATEFL, Cardiff, Wielka Brytania

2008 14-17 października  

                                    Fine Arts for the Advanced Learners, 3d International Symposium
and Conference on ELT Materials, Melaka, Malezja

2008 27-30 sierpnia       Humanism in Language Teaching, Portonovo LEND, Italy

2008, 7-11 kwietnia       Teaching Through Fine Arts: theory and practice 42nd Annual  International IATEFL Exeter University, Exeter, Wielka Brytania

2008, 13-16 marca        sesja plenarna, konferencja YUCE Koleji, Ankara, Turcja

2008, 13 luty                 Inspiration for Language Teachers  (sesja plenarna), Universiteit Antwerpen, Belgia

2007, 28 luty-4 marca    Language testing theory and practice – teaching for the Tawjihi
exam ( sesja plenarna), Amman, Jordania

2007, 18-22 kwietnia      English language children’s literature: an inspiration for EFL,
Aberdeen, Wielka Brytania

2006, 16-18 marca         The benefits of the LA and Spoken grammar to my Learners, The LA I SG New developments in language analysis and their pedagogical implications (sesja plenarna), TESS  Jaen, Hiszpania

2005, 30 maja - 3 czerwca             

                                    Communication at Work: CLIL ( sesja plenarna), St.Poelten,  Austria

2004, 10 kwietnia           Jazzing Up Your classroom, The role of dialogues in Language Lessons ( sesja plenarna),   II Terakki VAKFI Okullari, Istambuł, Turcja

2004, 18-19 marca         Learner training -Humanism in a language class (sesja plenarna),   VTTN  National ELT Conference, Hanoi, Wietnam

2002, 21-22 września     What developments in psychology teach EFL teachers – sesja plenarna, IATEFL BETA Sofia, Bułgaria

2001, 29-30 listopada     Language Experts in Europe, ILIAD Symposium, Wiedeń, Austria

2000, 4-5 listopada        Creativity, Where does it come from? 1st AGM, ETAS, Genewa,  Szwajcaria

2000, 25-26 stycznia      Fast Forward: New Trends in EFL, TEA – Regional Symposium,  Wiedeń, Austria

1997, 29-30 sierpnia      Teacher Training in the climate of change: teacher training product or process oriented, IATEFL, Słowacja

1996, 8-9 marca            Mixed ability classes, Tricks of the trade-an alternative approach (sesja plenarna), Learner centered teaching, III Hornadas de Ingles. Madryd, Hiszpania

1994, 6-7 listopada        Exam preparation and Motivating your learners (sesja plenarna),  THRACE Macedonia, Thessaloniki, Grecja

1994, 23-28 października                  

                                   Towards teaching, IATEFL, Belfast, Wielka Brytania

1992, 23-28 października                  

                                   Learner Based teaching, IATEFL, Lille, Francja

1990, 27-23 marca        Video based Activities, IATEFL Dublin, Irlandia

1989, 31 marca-3 kwietnia                

                                   Learners Based teaching materials, IATEFL, Warwick, Wielka Brytania

 

Prezentacje na konferencjach w Polsce 

2012 7-9 września         Five Minds for the Future: Preparing for Lifelong Learning, XXI
Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland, Wrocław

2011, 9-11 września      Creating CLIL projects for YL step by step, XX Międzynarodowa
Konferencja IATEFL Poland, Warszawa

2006, 22-24 września     Teaching through art., IATEFL PL, Poznań

2005, 16-18 września     Ever wondered where YL coursebook writers get their ideas from?,
IATEFL PL, Toruń

2004, 16-17 października                  

                                    Teacher Class, National Teachers’ Conference, Warszawa

2003, 19-21 września     New Matura, IATEFL PL, Wrocław

2003, 26 kwietnia           Nurty psychologiczne w nauczaniu języków obcych, I Pomorski Dzień Nauczycieli Jezyków  Obcych, CEN, Gdańsk

2002, 9-11 listopada       Using Authentic Materials,   IATEFL PL, Poznań

2002, 15-17 marca         Lexical chunking, IV Konferencja Stowarzyszenia UCET, Borki

2001, 12-13 września     Teaching is a serious business,   IATEFL PL, Warszawa

2000, 10-12 listopada     The lexical approach and rules of spoken grammar: pedagogical  implications IATEFL PL, Kraków

2000, 27-29 października                  

                                   What psychology has taught language teachers?, Anima Conference, UG, Gdańsk

1999, 12-14 listopada    Taching Across the syllabus, IATEFL PL, Katowice

1999, wrzesień              Learning from Experience, British Council Conference, Puławy

1998, 6-8 listopada        Learning through multiple intelligences, IATEFL PL Wrocław

1998, 18-20 września     Teacher Training, IATEFL SIG PL, Gdańsk

1997, 7-9 listopada        Do we know everything about teaching from coursebooks, or can
we learn something new? IATEFL PL, Łódź

1996, 15-17 listopada    Teaching Teenagers, See it from a different angle, IATEFL PL,
Poznań

1995, 10-12 listopada     Process versus Product, IATEFL PL, Gdańsk

1993, 1-3 października   Common teacher’s sins, IATEFL PL, Kraków

1992, 24-26 kwietnia      Creativity IATEFL PL, Karniewice k/ Krakowa

INNE

2006 – obecnie              redaktor naczelny czasopisma internetowego Humanising Language Teaching www.hlt.mag.co.uk ISSN 1755-9715

2002-obecnie                decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ekspert/ recenzent dydaktyczno merytoryczny Ministerstwa Edukacji Narodowej – dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego  DKOS-603-R-59/02/DM

 

WYKSZTAŁCENIE

1975 – 1979                  studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Gdański, specjalność językoznawstwo, praca magisterska „Subjectivity of Reported Speech” pod kierunkiem doc. dr hab. Aleksandra Szwedka

UDZIAŁ W KURSACH, SZKOLENIACH I PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH

2010                             kurs dla kadry tworzącej materiały i  prowadzącej kursy e-learningowe, SWPS, Polaska

2006 - obecnie               udział w szkołach letnich organizowanych przez Department for Continuing Education, University of Oxford, Wielka Brytania

1996-2009                     kursy standaryzujące dla egzaminatorów FCE, CAE i CPE, ESOL, Gdańsk, Polska

1992-obecnie                 prowadzenie warsztatów i kursów metodycznych w kraju i za granicą dla lokalnych i krajowych stowarzyszeń nauczycieli oraz dla wydawców i innych organizacji edukacyjnych

1989                             praktyka zawodowa w South Devon College of Arts and Technology, Torquay, Wielka Brytania

1984                             udział w Teacher Training Course i praktyka zawodowa, Pilgrims, Canterbury, Wielka Brytania

1980-1995                     kursy metodycznie dla nauczycieli organizowane przez British Council, Polska

1980                             British Council Teacher Training Course, Nottingham, Wielka Brytania

 

INNE ZAINTERESOWANIA

Nauczanie języków obcych, pisanie, dobra kuchnia.

 

Ostatnio modyfikowane: 05.11.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018