Gdańsk Centre for Translation Studies Staff Researchers

Dr KRZYSZTOF FILIP RUDOLF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • assistant lecturer at the Department of Translation Studies and Intercultural Communication
 • Director of the School for Translators, English Unlimited, Gdańsk
 • translator of British and American fiction 
 • lexicographer – author of English-Polish and Polish-English dictionaries

Education

 • 1985-1989 English Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań 
 • 1990-1992, English Studies, University of Gdańsk, M.A. thesis entitled ‘The ”PEOPLE-ARE-PLANTS” metaphor in Shakespeare’s ‘Sonnets’ (supervised by prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski)
 • 1997-1999 University of Cambridge Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union
 • 2010 defended PhD dissertation: Irreversible binomials in English


Teaching experience. Courses taught:

Translation Studies, translation workshops, specialist and literary translation
practical English, conversations

Research interests:

 • Translation Studies – specialist translation (humanities) and literary translation (both poetry and prose)
 • usefulness of Translation Studies in translatorial practice
 • philosophy of language 
 • lexicology and lexicography (its strictly practical aspect) 

Translations and publications: 

 1.  „O przekładalności tytułów” [‘On the translatability of titles’] in: „Przekładając nieprzekładalne – Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg 1999”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000,
 2. ‘The Things that Matter’ w: „Przekładając nieprzekładalne III – o wierności” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007


Publications

 1. „Krytyczna analiza stanowisk partnerów społecznych z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Szwecji na temat rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód (Critical analysis of social partners positions from Austria, France, Spain and Sweden on the enlargement of the EU to the East), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001 (co-author: Maciej Duszczyk).
 2. „Fałszywi przyjaciele – False Friends. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik wyrazów zdradliwych” [English-Polish and Polish English Dictionary of False Friends], Wydawnictwo Literackie Kraków 2003.
 3. „Angielsko-polski słownik wyrazów pułapek” [English-Polish Dictionary of Troublesome Words], Wydawnictwo Literackie Kraków 2004.
 4. „Angielsko-polski słownik synonimów i antonimów” [English-Polish Dictionary of Synonyms and Antonyms] Wydawnictwo Literackie Kraków 2007.
 5. „Angielsko-polski słownik bileksemów, czyli stałych wyrażeń dwuwyrazowych” [English-Polish Dictionary of Irreversible Binomials] (in print)

 
Publications – translations 

Articles

 1. David Malcolm, Posłowie do, , Pejzażu w kolorze sepii“ K. Ishiguro [Afterword to A Pale View of Hills, K. Ishiguro], Poznań, REBIS 1995.
 2. K. Puchowski ‘Historical Education in Jesuit Colleges in Poland (1565-1773) (summary), in: „Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach szlacheckich Rzeczpospolitej (1565-1773), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 3. K. Puchowski ‘Collegia Nobilia Societatis Iesu. Education of the Political Elite in Poland (1746-1773)’ in: Luther and Melanchton in the Educational Thought of Central and Eastern Europe/Reinhard Golz; Wolfgang Mayerhofer (ed) / Texte zur Teorie und Gesichte der Bildung; 8, Lit. Verlag, Munster 1998.
 4. R. Darowski ‘Philosophy in Jesuit Colleges in Poland in the Sixtenth Century’, review in:, , Gregorianum”, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1998.
 5. D. Malcolm, „Tak głęboki jak Anglia”: historia w poezji Teda Hughesa, Geoffrey’a Hilla [‘As deep as England: history in the poetry of Ted Hughes and Geoffrey Hill’].
 6. K. Puchowski, „Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007 – summary, pp. 620-631.


Publications – translations 
Books

 1. D.Lodge, „Alarm odwołany” [Out of the Shelter], DW REBIS, Poznań 1994.
 2. W. Churchill, „Druga wojna światowa” [The Second World War], vol. 1, book. 1, Fantom Press International, Gdańsk 1994.
 3. W. Churchill, „Druga wojna światowa” [The Second World War], vol. 1, book. 2, Fantom Press International, Gdańsk 1995.
 4. K. Ishiguro, „Pejzaż w kolorze sepii” [A Pale View of Hills], DW REBIS, Poznań 1995.
 5. J. Joyce, „Stefan bohater” [Stephen Hero], DW REBIS, Poznań 1995.
 6. W. Churchill, „Druga wojna światowa” [The Second World War], vol. 3, book 1, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1995.
 7. W. Churchill, „Druga wojna światowa” [The Second World War], vol. 3, book 2, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1995.
 8. W. Golding, „Chytrus” [Pincher Martin], DW REBIS, Poznań 1995.
 9. W. Churchill, „Druga wojna światowa” [The Second World War], vol. 5, book 1, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1996.
 10. W. Churchill, „Druga wojna światowa” [The Second World War], vol. 5, book 2, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1996.
 11. K. Blixen, „Dagerotypy” [Daguerrotypes and Other Essays] (in collaboration with H.Chojnacki), DW REBIS, Poznań 1996.
 12. G. Swift, „Ostatnia kolejka” [Last Orders], DW REBIS, Poznań 1998.
 13. D. Lodge, „Letnie historie, zimowe opowieści” [Summer Stories, Winter Tales], DW REBIS, Poznań 1998.
 14. M. Salzman, „Solista” [The Soloist], DW REBIS, Poznań 1999.
 15. K. Neville, „Ósemka” [The Eight], DW REBIS, Poznań 2000.
 16. S. Rushdie, „Grimus” [Grimus], DW REBIS, Poznań 2000.
 17. T. Capote, „Z zimną krwią’’ [In Cold Blood], DW REBIS, Poznań 2001.
 18. Katherine Neville, , Gra" (DW REBIS, Poznań 2009)


Last updated: 25.01.2010