Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

mgr PAULA GORSZCZYŃSKA

mgr Paula Gorszczyńska

e-mail: p.gorszczynska@ug.edu.pl

 

Nauczyciel tłumaczeń ustnych i pisemnych

w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Tłumacz konferencyjny

Dyplom magistra filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański

Dyplom tłumacza konferencyjnego, Katedra UNESCO, Uniwersytet Jagielloński

 

Języki: Polski (A), Angielski (B), Niemiecki (C)

 

 

CZŁONKOSTWO W KADRZE AKADEMICKIEJ

 

 

2015 – obecnie 

Członek Centrum Tutorów UG

 

2015                          

Opiekun Koła Naukowego „Business in English”

 

2015 – obecnie 

Członek Rady Programowej Katedry Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

2014 – obecnie 

Certyfikowany tutor akademicki

 

2013 – obecnie 

Opiekun Koła Naukowego Tłumaczeń Ustnych „Symultana”

 

2011 – obecnie 

Członek Rady Programowej Centrum Translatorycznego Uniwersytetu Gdańskiego

 

2009 – obecnie 

Asystent w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego; Katedra Translatoryki, współtwórca i koordynator ścieżki przekładu ustnego w Katedrze Translatoryki oraz Studiów Podyplomowych „Tłumaczenia Ustne”, współtwórca i opiekun laboratorium do nauczania przekładu ustnego

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

Lipiec 2013 

Stypendium doktorskie, UG

 

Czerwiec 2013, Maj 2012 

Grant na badania naukowe dla doktorantów, UG

 

Październik 2011 

Nagroda Rektora Zespołowa stopnia drugiego za opracowanie innowacyjnej koncepcji i konsekwentną realizację studiów translatorycznych w Uniwersytecie Gdańskim (w tym za Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim; Zadanie 5: Studia Podyplomowe Translatoryka; Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

 

Sierpień 2004            

Stypendium Parlamentu Europejskiego dla najbardziej uzdolnionych absolwentów Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Konferencyjnych, Katedra UNESCO, UJ

 

 

DOŚWIADCZENIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

 

PROWADZONE KURSY

 

Październik 2014 – obecnie

Tutoriale i warsztaty dla studentów Wydziału Filologicznego z zakresu przekładu ustnego oraz audiodeskrypcji (te ostatnie zwieńczone dwiema projekcjami kinowymi z udziałem osób niewidomych)

 

Wrzesień 2012 – luty 2013              

Szkolenie dla studentów ostatnich lat na Wydziale Filologicznym promujące postawy przedsiębiorcze w ramach pilotażowego międzywydziałowego kursu przedsiębiorczości CaseSimulator; Wydział Ekonomiczny, Wojewódzki Urząd Pracy; POKL

 

Styczeń 2013 

Kurs weekendowy „Warsztat tłumacza ustnego” w Centrum Translatorycznym UG

 

Listopad, wrzesień 2012

Szkolenie dla pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki z obsługi tablicy interaktywnej

 

2010 – obecnie  

Szkolenia dla pracowników Wydziału Filologicznego z obsługi laboratorium nauczania przekładu konferencyjnego

 

2008 – obecnie 

Kursy z przekładu ustnego w ramach Studiów Podyplomowych „Tranlslatoryka” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Studiów Podyplomowych „Tłumaczenia ustne” w Centrum Translatorycznym UG) - współtwórca i koordynator programu specjalizacji

 

2008 – obecnie 

Kursy z tłumaczeń na specjalności translatorycznej filologii angielskiej w Uniwersytecie Gdańskim z zakresu tłumaczeń ustnych konsekutywnych, symultanicznych i środowiskowych na różnych poziomach zaawansowania, specjalistycznych tłumaczeń pisemnych technicznych, zarządzania projektem tłumaczeniowym oraz weryfikacji i redakcji tłumaczeń – prowadząca

 

2001-2008  

Współautor materiałów dydaktycznych i starszy lektor w szkole języka angielskiego Top English School

 

 

DOROBEK NAUKOWY

 

PUBLIKACJE

 

2016 

Rozdział: „Tutoring: refleksja nad doświadczeniem” – wkład do monografii poprojektowej projektu IQ „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparci o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (Ideal Quality in Good Quantity)” pod redakcją Beaty Karpińskiej-Musiał (w druku). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

2015 

Rozdział: „Produkcja w tłumaczeniu symultanicznym” [w:] P. Janikowski i A. Chmiel (red.): Seria "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 3: „Dydaktyka tłumaczenia ustnego”. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

 

2012 

Artykuł: „Nieoczywisty potencjał tłumaczenia a vista” [w:] P. Janikowski (red.): Seria: "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 2: "Stare problemy, nowe metody". Częstochowa: Wydawnictwo WSL w Częstochowie 2012, s. 117-138.

 

2010 

Artykuł: “The Potential of Sight Translation to Optimize Written Tranlsation” [w:] 2010. Omid AZADIBOUGAR (ed). “The Known Unknows of Translation Studies”. Selected Essays in Honor of the Twentieth Anniversary of CETRA (1989-2009). https://www.arts.kuleuven.be/cetra/papers/files/paula-gorszczynska-the-potential-of-sight.pdf

 

 

CYTOWANIA

 

2016 

Nader-Cioczek, M. (2016) ‘Tłumaczenie a vista w dydaktyce innych rodzajów translacji’. Lingwistyka Stosowana 16 (1), pp. 37–45.

[cyt. artykuł z 2010 roku, artykuł z 2012 roku]

 

2015 

Pires Pereira, M. C. (2015) ‘Reflexões sobre a tipologia da interpretação de línguas de sinais’. Cadernos de Tradução. 35(2). [online] http://dx.doi.org/10.5007/2175-7968.2015v35nesp2p46

[cyt. artykuł z 2010 roku]

Chen, W. (2015) ‘Sight Translation’. In: Mikkelson, H. and Jourdenais, R. (ed) The Routledge Handbook of Interpreting. Oxon and New York: Routledge, pp. 144-153.

[cyt. artykuł z 2010 roku]

 

2014 

Baghi, H. (2014) Stress in Written and Sight Translation. Thesis; Ferdowsi University of Mashhad.

[cyt. artykuł z 2010 roku]

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I EKSPERCKA

 

2015 

Opiniowanie norm ISO dot. tłumaczeń ustnych na potrzeby Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

 

Luty 2012 – obecnie 

Redakcja naukowa rozdziału poświęconego współczesnym teoriom przekładoznawczym w przygotowywanym tomie „Przekładając nieprzekładalne IV”

 

2008 - 2015 

Praca badawcza do dysertacji doktorskiej z zakresu styku tłumaczeń ustnych i pisemnych (na ukończeniu)

 

 

2011 

Badanie o charakterze obserwacji ciągłej grup studentów uczestniczących w kursach tłumaczeń ustnych w IAiA UG pod kątem stosowania terminów wrażliwych w tłumaczeniu ustnym, zwieńczone wygłoszeniem referatu na konferencji;

badanie obserwacyjne studentów uczestniczących w kursach tłumaczeń ustnych w IAiA UG pod kątem przeformułowywania w tłumaczeniu symultanicznym, zwieńczone rozdziałem w przygotowywanej publikacji wspólnej UAM, WSL i UMCS;

badanie obserwacyjne środowiska tłumaczy ustnych w regionie Polski Północnej w czasie Prezydencji Polski w Radzie UE zwieńczone wykładem wygłoszonym na zaproszenie Sopockiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI

 

2015 – obecnie 

Współorganizowanie interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej „W trosce o jakość w ilości – edukacja akademicka w procesie zmian” planowanego na kwiecień 2016 r., wieńczącej projekt „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (Ideal Quality in Good Quantity)” realizowany Wydziale Filologicznym UG w latach 2014-2016 dzięki dofinansowaniu w ramach FSS (Norway Grants i EEG Grants; Operator – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie).

 

2014 

Współorganizowanie konferencji i moderowanie panelu dyskusyjnego podczas międzynarodowej konferencji „Wpływ nowych narzędzi IT na jakość tłumaczeń oraz perspektywy zawodowe tłumaczy”, 24.10, będącej jednym z wydarzeń organizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń (DGT) w Unii Europejskiej z okazji Europejskiego Dnia Języków

 

2011 

Referat ‘Challenges for Translators and Interpreters in the post 9/11Era; Professional Ethics’; konferencja “Who is ´us` and who is ´them´ after 9/11 – Reflections on Language, Culture and Literature in Times of Ideological Clashes.”, Uniwersytet Szczeciński

 

 

DOŚWIADCZENIE W TŁUMACZENIU USTNYM

 

2003 – obecnie  

regularne tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne spotkań i wydarzeń na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w dziedzinach obejmujących m.in. szeroko pojęty biznes, finanse, przedsiębiorczość, gospodarkę morską, logistykę, współpracę trans graniczną i międzynarodową, prawo, politykę (m.in. tłumaczenie prezydentów Lecha Wałęsy, Lecha Kaczyńskiego i Pawła Adamowicza), naukę, bezpieczeństwo narodowe, zagadnienia społeczne, naukę, kulturę i sztukę (m.in. stała współpraca z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim i Fundacją Theatrum Gedanense) w ramach stałej współpracy z klientami bezpośrednimi i głównymi agencjami tłumaczeń w kraju i regionie (m.in. Lidex, Skrivanek, Akon, Artron)

 

 

DOŚWIADCZENIE W TŁUMACZENIU PISEMNYM

 

2003 – obecnie 

tłumaczenie materiałów o tematyce technicznej i gospodarczej dla branży morskiej i energetycznej, jak dla i innych gałęzi lokalnego przemysłu (m.in. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna), a także tekstów z dziedziny sztuk plastycznych i teatralnych (m.in. Gdański Teatr Szekspirowski).

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 

2003 – 2004 

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zakończone zdobyciem z wyróżnieniem uprawnień tłumacza konferencyjnego z kombinacją języków polski, angielski, niemiecki

 

1998 – 2003 

Studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Gdański, specjalność językoznawstwo, praca magisterska „Body Language and Speech – Mutual Interdependencies on the Basis of a Comparative Analysis with Respect to Polish and English” pod kierunkiem Prof. dr hab. Romana Kalisza

 

 

UDZIAŁ W KURSACH, SZKOLENIACH I PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH

 

Styczeń 2016 

Szkolenie AIIC z serii Training of Trainers z zakresu rozwoju badań nad przekładem ustnym, Rzym

 

Grudzień 2015 

Szkolenie pt. „Seminarium dyplomowe jako przestrzeń dla formułowania myśli i doskonalenia kompetencji społecznych” zorganizowane przez Laboratorium Innowacji Dydaktycznych UG

 

Październik 2015 

Szkolenia z obsługi programu SDL Trados Studio 2014 zorganizowane przez Centrum Translatoryczne i Katedrę Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

Lipiec 2015 

Szkolenie dot. obsługi zainstalowanych systemów tłumaczeń symultanicznych i translatorycznych w ramach projektu „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”

 

Czerwiec 2015 

Udział w projekcie, ,Pwp: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim Poprzez Współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”, realizowanym przez Uniwersytet Gdański w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Szkolnictwo Wyższe i Nauka;, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, jako kadra projektu

 

Czerwiec-lipiec 2014

Szkolenie dla tutorów akademickich w ramach projektu IQ „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparci o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (Ideal Quality in Good Quantity)”

 

Czerwiec 2014 

Szkolenie AIIC z zakresu „Virtual Learning Environment” dla nauczycieli  tłumaczeń ustnych, Paryż

 

Wrzesień 2013 

Konferencja programu European Master’s in Translation Dyrekcji  Generalnej ds. Tłumaczeń w Komisji Europejskiej, Bruksela

 

Kwiecień - czerwiec 2013 

Szkolenie głosu dla nauczycieli akademickich; Uniwersytet Gdański

 

Styczeń 2013 

Szkolenie wewnętrzne Katedry Translatoryki ze środowiska XTM-Cloud

 

Listopad 2012 

Konferencja programu European Master’s in Translation Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń w Komisji Europejskiej, Bruksela

 

Czerwiec 2012 

Szkolenie dla nauczycieli akademickich w ramach pilotażowego międzywydziałowego kursu przedsiębiorczości CaseSimulator; Wydział Ekonomiczny we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna i Wojewódzki Urzędem Pracy; POKL; wyszkolenie jednego nauczyciela akademickiego z każdego wydziału UG na prowadzącego zajęcia z budowy podstaw przedsiębiorczości w oparciu o metodę case study i grę symulacyjną on-line

Kwiecień 2012 

Warsztaty w ramach międzynarodowego i międzyuczelnianego programu Optimale Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń w KE, Salamanka

 

Maj 2010 

Szkolenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych AIIC dla nauczycieli tłumaczeń ustnych, Tallin

 

Luty 2012, 2011, 2010

Szkolenie AIIC dla nauczycieli tłumaczeń ustnych, Rzym

 

Grudzień 2009 

Szkolenie z poprawnej polszczyzny; Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

 

Sierpień 2009 

Szkoła letnia dla doktorantów w Leuven w Belgii w ramach programu CETRA

 

Maj 2009 

Szkolenia wewnętrzne Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (obecnej Katedry Translatoryki): Subtitles Workshop, CAT tools: Wordfast, Wiki Workshop

 

Sierpień  2004   

Warsztaty tłumaczeniowe z udziałem tłumaczy z instytucji unijnych w ramach stypendium Parlamentu Europejskiego dla wyróżnionych absolwentów Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Konferencyjnych, UJ, Kraków

 

Luty – Kwiecień 96  

Warsztaty w ramach „Polsko-szwajcarskiego projektu dla poparcia wolnej przedsiębiorczości” w zakresie skutecznej współpracy z partnerem zagranicznym, skutecznego przeprowadzania negocjacji, racjonalnej organizacji firmy i skutecznego nią zarządzania oraz systematycznego rozwiązywania problemów

 

 

INNE ZAINTERESOWANIA

 

Nauka i nauczanie języków obcych, audiodeskrypcja, zgłębianie tajników komunikacji interpersonalnej, dobra książka, taniec, żeglarstwo i rysunek.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 18.02.2016