Zakład Translatoryki Współpracują z nami

Sisulizer

Sisulizer to wizualny program służący do lokalizacji oprogramowania. 
Jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym lokalizację plików Delphi, 
C#, VB.NET, Silverlight, Java, Classic Visual Basic, C++ i innych. 
Sisulizer skanuje aplikację w poszukiwaniu przekładalnych danych, 
przesyła projekt do tłumaczy i eksportuje zlokalizowaną wersję programu.
Dzięki podglągowi wizualnemu wyeliminowany został największy problem 
przy tłumaczeniu interfejsu użytkownika - brak kontekstu. 
Oprócz tego Sisulizer jest wyposażony między innymi w pamięć 
tłumaczeń.

sisulizer
Ostatnio modyfikowane: 06.10.2009