Zakład Translatoryki Współpracują z nami

OPTIMALE

Czym jest OPTIMALE?

OPTIMALE jest siecią akademicką w ramach programu Erasmus, finansowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury (październik 2010 – wrzesień 2013). Sieć zrzesza 65 partnerów z Unii Europejskiej oraz 5 partnerów spoza Unii, łącznie obejmując aż 31 krajów.

Cele sieci OPTIMALE

Projekt „Optimale” stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach programu EMT (European Master’s in Translation) poprzez rozszerzenie zakresu geograficznego przeprowadzanych badań rynku i procesu monitorowania, a także umocnienie więzi z instytucjami i organizacjami zawodowymi, które nie są powiązane z uniwersytetami będącymi członkami sieci EMT.

Cele sieci Optimale obejmują:

  1. Opracowanie mapy szkolenia tłumaczy w Europie i jej aktualizację.

  2. Monitorowanie potrzeb rynkowych i społecznych, a także wymogów i norm zawodowych istotnych dla kształcenia i szkolenia tłumaczy.

  3. Zwiększanie ekonomiczno-społecznej wagi bieżących lub przyszłych programów szkolenia tłumaczy poprzez identyfikację, opis oraz szerzenie najlepszych praktyk w kluczowych obszarach szkoleniowych.

  4. Poprawa jakości szkolenia nauczycieli przekładu poprzez identyfikację kluczowych zasobów szkoleniowych, utworzenie platformy z zasobami oraz organizację warsztatów na temat wdrażania najlepszych praktyk szkoleniowych.

  5. Zwiększenie mobilności kadry i studentów między jednostkami będącymi członkami sieci.

Lokalny koordynator OPTIMALE: dr Łucja Biel

Więcej informacji na temat sieci OPTIMALE znajduje się na stronie: http://www.translator-training.eu/.

Interaktywna mapa translatoryk OPTIMALE: http://www.translator-training.eu/map/

Ostatnio modyfikowane: 29.08.2012