Zakład Translatoryki Współpracują z nami

TEPIS

Dnia 25 maja 2009 r. z inicjatywy Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Instytut Anglistyki) zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym a Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”. Istniejące od 1990 r. Towarzystwo TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT i organizacją pożytku publicznego. Porozumienie przewiduje współpracę pracowników naukowo-dydaktycznych UG i członków TEPIS w kształceniu tłumaczy specjalistycznych oraz wzajemne konsultowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego na prężnie rozwijających się translatorykach.

Treść porozumienia dostępna jest pod poniższym linkiem:

 

 POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS

Ostatnio modyfikowane: 01.04.2011