Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiStudia dla tłumaczyTranslatoryka MA

Translatoryka — studia drugiego stopnia

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

 

 
Dwuletnie studia magisterskie oferują studentom możliwość intensywnego rozwoju w wybranej ścieżce przekładu: przekład specjalistyczny (ze szczególnym naciskiem na przekład tekstów prawniczych, ekonomicznych, unijnych, informatycznych i medycznych), przekład ustny (konsekutywny, symultaniczny i środowiskowy) oraz przekład literacki i audiowizualny. Uzupełnienie stanowi praktyczna nauka języka A: kreatywny język polski, użytkowy/techniczny język polski oraz stylistyka i kultura języka polskiego. Poza programem kursów przekładu praktycznego, prowadzonych w nowoczesnym laboratorium językowym, studia oferują program teoretyczno-badawczy, pozwalający studentom uzyskać wysoki stopień wiedzy humanistycznej. Oferowane kursy, prowadzone przez wyspecjalizowanych wykładowców akademickich z Instytutu Anglistyki i Instytutu Filologii Polskiej, obejmują kursy z teorii przekładu i kontekstów kulturowych przekładu. Ponadto studenci ścieżki przekład literacki i audiowizualny mają możliwość uczęszczania na liczne kursy z literatury polskiej i literatur anglojęzycznych oraz literatur innych obszarów językowych w przekładzie na polski. Ścieżka tłumaczeń specjalistycznych obejmuje kursy z zakresu metodologii analizy tekstu i dyskursu, języków specjalistycznych, zarządzania terminologią, komunikacji międzykulturowej, protokołu dyplomatycznego oraz realioznawstwa.
 
Najlepszym studentom oferuje się praktyki w biurach tłumaczeń, a zwycięzcy dorocznych konkursów translatorskich mogą liczyć na publikację swoich przekładów. Kursy prowadzone są w modułach (10-30 godzin), co pozwala na intensywne zajęcia i duże zróżnicowanie oferty. Studenci mają możliwość uzyskać certyfikat potwierdzający ich umiejętności zawodowe. Absolwenci będą poszukiwanymi przez rynek specjalistami, przyzwyczajonymi do pracy zespołowej, ciągłego zwiększania swoich kompetencji oraz współpracy z wymagającym klientem (zarządzanie projektem tłumaczeniowym, tworzenie glosariuszy, skład przełożonego tekstu w odpowiednim programie, praca z narzędziami CAT — programami komputerowymi wspomagającymi przekład specjalistyczny).
 

 

PROGRAM STUDIÓW
Łączna liczba punktów ECTS: 120
Czas trwania: 2 lata
Łączna liczba godzin zajęć: 885
 
Studia obejmują kilka bloków tematycznych:
 
1. PRAKTYCZNA NAUKA PRZEKŁADU (300h, 54 punkty ECTS): język B (angielski) i język C (niemiecki, francuski, rosyjski, szwedzki, duński). Tłumaczenia z języka C są obecnie fakultatywne; od roku akademickiego 2011/12 będą obowiązkowe w wymiarze minimum 60h.
 • obowiązkowy kurs wprowadzający – tłumaczenia ogólne, język B (30h, 3 punkty ECTS)
 • 7 kursów do wyboru z zakresu tłumaczeń literackich/audiowizualnych, specjalistycznych i ustnych w ramach wybranej ścieżki (łącznie 210h, 35 punktów ECTS), języki B/C. Oferta zajęć z tłumaczeń specjalistycznych obejmuje m.in. tłumaczenia prawnicze, uwierzytelnione, ekonomiczne, unijne, techniczne, medyczne, farmaceutyczne, naukowe, informatyczne, lokalizację gier i oprogramowania; z tłumaczeń ustnych — tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i środowiskowe, a z tłumaczeń literackich — tłumaczenie prozy, poezji i eseju, m. in. przekład literatury współczesnej, tłumaczenia pastiszy i parodii, przekład humoru i gier językowych w literaturze.
 • Weryfikacja i redakcja tłumaczeń (30h, 6 punktów ECTS): techniki zapewniania jakości tłumaczenia.
 • Zarządzanie projektem tłumaczeniowym (30h, 10 punktów ECTS). Studenci pracują nad projektem, symulując pracę biura tłumaczeń.
2. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO, język A(60h, 4 punkty ECTS)
 • Kreatywny język polski (15h, 1 punkt ECTS)
 • Użytkowy/techniczny język polski (15h, 1 punkt ECTS)
 • Stylistyka i kultura języka polskiego (30h, 2 punkty ECTS)

3. WARSZTAT TŁUMACZA (45h, 5 punktów ECTS):

 • Warsztat tłumacza (30h, 4 punkty ECTS)
 • Technologia informacyjna dla tłumaczy (narzędzia CAT i DTP) (15h, 1 punkt ECTS)
 • Praktyki i staże (fakultatywne)

 4. MODUŁ TEORETYCZNO-BADAWCZY: (240h, 29 punktów ECTS)

 • Seminarium dyplomowe (120h, 20 punktów ECTS)
 • Academic Writing (B) (30h, 2 punkty ECTS)
 • Współczesne teorie przekładu (60h, 5 punktów ECTS)
 • Konteksty kulturowe przekładu (30h, 2 punkty ECTS)
5. MODUŁ TEORETYCZNO-BADAWCZY: Ścieżka tłumaczenia specjalistyczne lub literackie/audiowizualne (240h, 28 punktów ECTS). W zależności od wybranej ścieżki studenci uczęszczają na zajęcia specjalnościowe, przygotowujące od strony teoretycznej do analizy przekładu specjalistycznego lub literackiego:
  • ŚCIEŻKA TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE
   • Wstęp do tłumaczeń specjalistycznych (15h, 2 punkty ECTS)
   • Terminologia i zarządzanie terminologią (15h, 2 punkty ECTS)
   • Języki specjalistyczne (30h, 2 punkty ECTS)
   • Metodologie analizy tekstu (90h, 10 punktów ECTS): przegląd najważniejszych metodologii językoznawczych stosowanych w translatoryce, w tym: analiza dyskursu, gramatyka funkcjonalna, gramatyka kontrastywna, językoznawstwo korpusowe (Corpus-based Translation Studies), językoznawstwo kognitywne.
   • Komunikacja międzykulturowa (15h, 2 punkty ECTS)
   • Protokół dyplomatyczny (15h, 2 punkty ECTS)
§ Realioznawstwo (60h, 8 punktów ECTS): wykłady z zakresu prawa, ekonomii lub innych dziedzin, np.: podstawy ekonomii, finanse i bankowość, prawo gospodarcze, prawo unijne, prawo anglosaskie.
  • ŚCIEŻKA PRZEKŁAD LITERACKI I AUDIOWIZUALNY
   • Współczesne teorie kultury (15h, 2 punkty ECTS)
   • Współczesne teorie literatury (15h, 2 punkty ECTS)
   • Języki literatury (150h, 20 punktów ECTS): kurs przedstawiający w formie modułowej znaczące zjawiska w literaturze polskiej i powszechnej, mający na celu nie tylko poszerzenie znajomości literatury, lecz również „wyostrzenie słuchu językowego” adeptów przekładu literackiego
   • Literatura powszechna (30h, 2 punkty ECTS)
   • Współczesna literatura anglojęzyczna, 1980-2008 (30h, 2 punkty ECTS).
 
 

 

Ostatnio modyfikowane: 09.12.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018