Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiStudia dla tłumaczyTranslatoryka MA

Program studiów MA rozpoczętych w 2009 r.

PLAN STUDIÓW: 2-LETNIE STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, filologia angielska, specjalizacja translatoryczna (studia rozpoczęte w 2009 r.)

 

LP
Nazwa przedmiotu
 
Punkty
ECTS
Forma zaliczenia
Godzin zajęć
 
 
 
RAZEM
w tym
I ROK
II ROK
W
SEM
ĆW
 
 
W
ĆW
W
ĆW
Praktyczna nauka przekładu i języka (B/C)
1.
Tłumaczenia ogólne (B)
3
ZO
30
 
 
30
 
2
 
 
 
2.
Tłumaczenia specjalistyczne/literackie/ustne (B/C)[1]
25+10
 ZOx7
210
-
-
210
-
10
-
4
 
3.
Weryfikacja i redakcja tłumaczeń
6
ZO
30
 
 
30
 
 
 
2
 
4.
Zarządzanie projektem tłumaczeniowym
10
ZO
30
 
 
30
 
 
 
2
 
Praktyczna nauka języka (A)
5.
Praktyczny język polski: kreatywny
1
ZO
15
-
-
15
-
1
-
-
 
6.
Praktyczny język polski: użytkowy/techn.
1
ZO
15
 
 
15
 
1
 
 
 
7.
Stylistyka i kultura języka polskiego
2
ZO
30
-
-
30
-
2
-
-
 
Translation as a profession/Warsztat tłumacza
8.
Warsztat tłumacza
4
ZO
30
 
 
30
 
 
 
2
 
9.
Technologia informacyjna dla tłumaczy (narzędzia CAT i DTP)
1
ZO
15
 
 
15
 
1
 
 
 
 
Praktyki i staże (fakultatywne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Research module
 
10. 
Seminarium magisterskie
4+16
4
120
-
120
-
-
4
-
4
 
11. 
Academic Writing (B)
2
ZO
30
-
-
30
-
2
-
-
 
12. 
Współczesne teorie przekładu
5
E
60
45
-
15
3
1
-
-
 
13. 
Konteksty kulturowe przekładu
2
ZO
30
-
-
30
-
2
-
-
 
Research module: Ścieżka przekład specjalistyczny
 
14. 
Wstęp do tłumaczeń specjalistycznych
2
ZO
15
 
 
15
 
1
 
 
 
15. 
Terminologia i zarządzanie terminologią
2
ZO
15
 
 
15
 
 
 
1
 
16. 
Języki specjalistyczne
1+1
ZO
30
-
-
30
-
1
-
1
 
17. 
Metodologie analizy tekstu[2]
5+5
Ex4
90
60
-
30
2
1
2
1
 
18. 
Komunikacja międzykulturowa i protokół dyplomatyczny
2+2
E, E
30
30
 
 
1
 
1
 
 
19. 
Realioznawstwo[3]
4+4
Ex4
60
60
-
-
2
-
2
-
 
 
RAZEM
120
 
885
195
120
555
8
29
5
17
 
 
 
Research module: Ścieżka przekład literacki i audiowizualny
 
14.
Współczesne teorie kultury i literatury
2+2
 
30
30
 
 
1
 
1
 
 
16.
Języki literatury
10+10
ZO
150
120
-
30
4
1
4
1
 
17.
Literatura powszechna i współczesne literatury w języku angielskim
2+2
E x 4
60
-
-
60
-
2
-
2
 
 
RAZEM
120
 
885
195
120
555
8
29
5
17
 

 
 
v. 5.04.09


 
Ostatnio modyfikowane: 30.06.2009

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018