Zakład Translatoryki 

Zakład TranslatorykiPublikacje

Nowy tom z serii "Przekładając Nieprzekładalne"

W niniejszym tomie podjęto temat przekładu literackiego jako semiotycznej refrakcji w świetle semiotyki C.S. Peirce’a, pojęcia refrakcji używanego przez André Lefevere’a oraz teorii dzieła Romana Ingardena. Wśród najważniejszych omawianych koncepcji znajdują się: pojęcie znaczenia, reprezentacja oraz procesy semiozy kognitywnej i translatywnej, jakim poddawane jest dzieło w przekładzie.

Ostatnio modyfikowane: 09.01.2017Pozostałe artykuły w tym dziale

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.01.2018