Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

dr KRZYSZTOF FILIP RUDOLF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • asystent w Zakładzie Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
 • dyrektor Studium Tłumaczy English Unlimited w Gdańsku od 2004 r. 
 • tłumacz brytyjskiej i amerykańskiej literatury pięknej
 • leksykograf – autor słowników angielsko-polskich
 
Wykształcenie 
 • 1985–1989 studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • 1990–1992 studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Gdański, praca magisterska ‘The ”PEOPLE-ARE-PLANTS” metaphor in Shakespeare’s ‘Sonnets’ (promotor: prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski)
 • 1997–1999 University of Cambridge Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union
 • obrona pracy doktorskiej: „Irreversible binomials in English” (Ustalone bileksemy w języku angielskim); promotor: dr hab. Krzysztof Hejwowski (UW)

 
Praca dydaktyczna: prowadzone kursy 
 • Kursy na specjalności translatorycznej: translatoryka (ogólne), tłumaczenia humanistyczne, przekład literacki
 • Pozostałe kursy: KZ, konwersacje
 
Zainteresowania naukowe
 • translatoryka — tłumaczenia humanistyczne i literackie (zarówno proza, jak i poezja), użyteczność badań nad przekładem w pracy tłumacza
 • filozofia języka
 • leksykologia i leksykografia (ta ostatnia w wymiarze jak najbardziej praktycznym)
 
Publikacje – artykuły
 1. „Polityk z piórem w dłoni”, Rzeczpospolita 1995.
 2. „O przekładalności tytułów” w: „Przekładając nieprzekładalne – Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg 1999”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 3. ‘The Things that Matter’ w: „Przekładając nieprzekładalne III – o wierności”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 
Publikacje - książki
 1. „Krytyczna analiza stanowisk partnerów społecznych z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Szwecji na temat rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód (Critical analysis of social partners positions from Austria, France, Spain and Sweden on the enlargement of the EU to the East), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001 (współautor: Maciej Duszczyk).
 2. „Fałszywi przyjaciele – False Friends. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik wyrazów zdradliwych”, Wydawnictwo Literackie Kraków 2003.
 3. „Angielsko-polski słownik wyrazów pułapek”, Wydawnictwo Literackie Kraków 2004.
 4. „Angielsko-polski słownik synonimów i antonimów” Wydawnictwo Literackie 2007
 5. „Angielsko-polski słownik bileksemów, czyli stałych wyrażeń dwuwyrazowych” (w druku)
 
Publikacje – przekłady
Artykuły 
 1. David Malcolm, Posłowie do „Pejzażu w kolorze sepii“ K. Ishiguro, Poznań, REBIS 1995.
 2. K. Puchowski ‘Historical Education in Jesuit Colleges in Poland (1565-1773) (streszczenie), w: „Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach szlacheckich Rzeczpospolitej (1565-1773), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 3. K. Puchowski ‘Collegia Nobilia Societatis Iesu. Education of the Political Elite in Poland (1746-1773)’ w: Luther and Melanchton in the Educational Thought of Central and Eastern Europe/Reinhard Golz; Wolfgang Mayerhofer (ed) / Texte zur Teorie und Gesichte der Bildung; 8, Lit. Verlag, Munster 1998,
 4. R. Darowski ‘Philosophy in Jesuit Colleges in Poland in the Sixtenth Century’, recenzja w „Gregorianum”, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1998.
 5. D. Malcolm „Tak głęboki jak Anglia”: historia w poezji Teda Hughesa, Geoffrey’a Hilla.
 6. K. Puchowski „Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007 – Summary, s.620-631
Publikacje – przekłady
 
Książki
 1. D. Lodge „Alarm odwołany” (‘Out of the Shelter’), DW REBIS, Poznań 1994
 2. W. Churchill „Druga wojna światowa”, t. 1, ks. 1, Fantom Press International, Gdańsk 1994
 3. W. Churchill „Druga wojna światowa”, t. 1, ks. 2, Fantom Press International, Gdańsk 1995
 4. K. Ishiguro „Pejzaż w kolorze sepii” (‘A Pale View ofHills’), DW REBIS, Poznań 1995
 5. J. Joyce „Stefan bohater” (‘Stephen Hero’), DW REBIS, Poznań 1995
 6. W. Churchill „Druga wojna światowa”, t. 3, ks. 1, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1995
 7. W. Churchill „Druga wojna światowa”, t. 3, ks. 2, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1995
 8. W. Golding „Chytrus” (‘Pincher Martin’), DW REBIS, Poznań 1995
 9. W. Churchill „Druga wojna światowa”, t. 5, ks. 1, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1996
 10. W. Churchill „Druga wojna światowa”, t. 5, ks. 2, Fantom Press International/Refren, Gdańsk 1996
 11. K. Blixen „Dagerotypy” (‘Daguerrotypes and Other Essays’) (wspólnie z H.Chojnackim), DW REBIS, Poznań 1996
 12. G. Swift, „Ostatnia kolejka” (‘Last Orders’), DW REBIS, Poznań 1998
 13. D. Lodge, „Letnie historie, zimowe opowieści” (‘Summer Stories, Winter Tales’), DW REBIS, Poznań 1998
 14. M. Salzman, „Solista” (‘The Soloist’), DW REBIS, Poznań 1999
 15. K. Neville, „Ósemka” (‘The Eight’), DW REBIS, Poznań 2000
 16. S. Rushdie, „Grimus”, DW REBIS, Poznań 2000
 17. T. Capote, „Z zimną krwią’’ (‚In Cold Blood’), DW REBIS, Poznań 2001
 18. Katherine Neville, , Gra" (Dom Wydawniczy REBIS 2009)

 
Ostatnio modyfikowane: 25.01.2010