ERROR 410 - STRONA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA
I PRZENIESIONA DO ARCHIWUM

ERROR 410 - THE SITE WAS SHUT DOWN
AND MOVED TO THE ARCHIVEMożliwe powody zamknięcia strony:
  • Strona nie była aktualizowana co najmniej 2 lata
  • Jednostka została zlikwidowana
  • Strona zawierała niedozwolone treści lub naruszała zasady bezpieczeństwa
W przypadku pytań pisz na adres archiwum_www@ug.edu.pl

Strona główna Uniwersytetu Gdańskiego: www.ug.edu.pl

Possible reasons for shutting down the site:
  • the site content has not been updated for last 2 years
  • the unit no longer exists
  • the site contained disallowed content or was violating security regulations
If you have any questions, please contact us at archiwum_www@ug.edu.pl

The main page of The University of Gdańsk: www.ug.edu.pl