Zakład Translatoryki Biblioteka Tłumacza

Zasoby biblioteczne

Zachęcamy do korzystania z bogatych zbiorów Biblioteki Głównej UG w jej oddziałach (http://www.bg.ug.edu.pl/godziny-otwarcia ), a także w formie elektronicznej:

http://www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/e-ksiazki

http://www.bg.ug.edu.pl/katalogi

Pośród wielu ciekawych pozycji z dziedziny humanistyki znajdą Państwo również te poświęcone badaniom nad przekładem, poszczególnym obszarom translatoryki (m.in. przekładowi audiowizualnemu, lokalizacyjnemu, literackiemu, specjalistycznemu i ustnemu), językoznawstwu czy współczesną literaturę popularną uznanych wydawnictw (np. John Benjamins, Routledge, St Jerome, Peter Lang, Oxford University Press).

Polecana literatura przekładoznawcza: TRANSLATION LIBRARY

Zamówione książki: NEW ORDERS

Czasopisma: JOURNALS

BUG zapewnia również  dostęp do międzynarodowych naukowych baz danych (m.in. Arts and Humanities Citation Index, EIFL EBSCO, EMERALD, JSTOR, Kluwer Academic Publishing, Science Direct, Springer Ling czy Wiley InterScience) oraz krajowych i zagranicznych bibliotek cyfrowych (http://www.bg.ug.edu.pl/biblioteki-cyfrowe/biblioteki-cyfrowe-na-swiecie).

 

Ostatnio modyfikowane: 12.12.2013