Zakład Translatoryki Skład osobowy Doktoranci

Doktoranci

 • mgr Marta Crickmar


  Marta Crickmar ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterką napisała w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej na Politechnice Koszalińskiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu teorii przekładu i tłumaczenia praktycznego. Jest również słuchaczką Filologicznego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Gdańskim. Tu prowadzi zajęcia ze studentami Translatoryki (m.in. z przekładu tekstów eseistycznych) oraz koordynuje projekt translatorski przy współpracy z Edinburgh International Book Festival. Jej badania skupiają się na tłumaczeniu języka niestandardowego w literaturze polskiej, a jej zainteresowania naukowe to: tłumaczenie literackie, Gender StudiesScottish Studies

  marta.crickmar@ug.edu.pl • mgr Karol Chojnowski


  Jako absolwent translatoryki UG i doktorant (FSD), a także tłumacz specjalizujący się w tekstach literackich i ogólnych, prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki (w tym kurs tłumaczenia poezji). Mój dorobek jako tłumacza obejmuje następujące pozycje:

   

  Jack Higgins, Brama Judasza

  Matthew Fort, Apetyt na Italię

  Matthew Fort, Słodki jak miód, gorzki jak cytryny

  Olivier Magny, Zakochany w Paryżu

  Alexi Zentner, Dotyk

  karol.chojnowski@o2.pl • mgr Paweł Szczepański


  Absolwent kierunków filologia angielska oraz administracja (dyplomy magistra uzyskane na Uniwersytecie Gdańskim). Czynny tłumacz tekstów prawniczych i biznesowych, jak również uczestnik projektów lokalizacji gier komputerowych. Od dwóch lat prowadzę w Katedrze Translatoryki kurs tłumaczeń prawniczych ukierunkowanych na tłumaczenie umów. Program kursu stworzony został w taki sposób, aby wykształcić w studentach umiejętność samodzielnego wyszukiwania funkcjonalnych ekwiwalentów terminów prawniczych poprzez analizę tekstów paralelnych. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół terminografii w języku prawniczym oraz zarządzania terminologią. 

  pwlszczepanski@gmail.com • mgr Ewa Felska-Hałabiś


  Tłumaczę literaturę faktu i teksty historyczne ze szczególnym uwzględnieniem tekstów dotyczących Zagłady Żydów. Ponadto interesuje mnie tematyka feministyczno-genderowa i spersonalizowane nauczanie języka angielskiego. Współpracuję między innymi z Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Analiz Polityczno-Prawnych, Wydawnictwem Naukowym „Textura” i Language Laboratories. Prowadzę warsztaty z Zarządzania Projektem Tłumaczeniowym i warsztaty z płci w przekładzie.

  ewafelska@wp.pl • mgr Magdalena Łutek


  Tłumacz konferencyjny i pisemny (ekonomia, prawo, Unia Europejska). Absolwentka filologii angielskiej UMK w Toruniu oraz Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych na UAM w Poznaniu. Odbyłam staż dla tłumaczy konferencyjnych w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu i ukończyłam dwuletnie studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Cambridge na UG. 

  Współpracuję z Centrum Translatorycznym UG, prowadząc kursy z zakresu tłumaczeń ustnych i specjalistycznych w parze językowej polski-angielski oraz z Katedrą Translatoryki, prowadząc kurs z zakresu tłumaczeń pisemnych unijnych. 

  W sferze działalności naukowej interesuje mnie łączenie umiejętności tłumaczenia pisemnego z tłumaczeniem ustnym w celu zwiększenia efektywności pracy i jakości przekładu.

  magdalutek@interia.pl • mgr Maciej Pawlak


  Czynny zawodowo tłumacz literatury fantastycznej związany z wydawnictwem Fabryka Słów, którego nakładem ukazała się w sierpniu 2013 steampunkowa powieść Marka Hoddera pt. "Wyprawa w Góry Księżycowe". Magister filologii angielskiej (Katedra Translatoryki, Instytut Anglistyki UG). Zainteresowania naukowe: przekład literatury fantastycznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury fantasy,  transkreacja tekstu literackiego.

  trommnorse@gmail.com • mgr Łukasz Golowanow


  Absolwent translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych w dziedzinie przekładu literackiego. Tłumacz literatury faktu i publicysta, obecnie współpracownik wydawnictwa Wiatr od Morza (jako redaktor prowadzący serii wydawniczej „Wiatr historii”), a także Replika i Pascal. Z zamiłowania badacz historii lotnictwa, zwłaszcza brytyjskiego. Redaktor naczelny serwisu internetowego Konflikty.pl, w czasie wolnym redaktor i administrator polskojęzycznej Wikpiedii.

  lukasz.golowanow@ug.edu.pl • mgr Miłosz Wojtyna


   milosz.wojtyna@gmail.com  • mgr Maciej Kur


  maciej.kur@ug.edu.pl • mgr Paulina Rejniewicz


  prejniewicz@gmail.com • mgr Michał Alenowicz


  michal.alenowicz@gmail.com • mgr Patricia Sorensen


  pati@gd.pl