Zakład Translatoryki Laboratoria translatoryczne

Laboratoria translatoryczne

Laboratorium komputerowe:

Laboratorium wyposażone w 21 sprzężonych ze sobą komputerów powstało za niemal 50 tysięcy złotych ze środków własnych Uniwersytetu Gdańskiego. Pozwala ono studentom na zdobywanie praktycznych umiejętności tłumaczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dzięki wykupionym licencjom studenci mają szansę zaznajomić się z najnowszym i powszechnie używanym przez profesjonalistów oprogramowaniem wspomagającym pracę tłumacza, zwiększając tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy. Laboratorium pozwala na zapoznanie się z:
programami CAT: Trados, Deja Vu, MemoQ, Wordfast PRO, XTM Cloud;
programem do składu i łamania tekstu: Adobe InDesign;
programem do obsługi korpusów językowych: Wordsmith;
programem do konwersji plików: Solid Converter PDF.

Zaimplementowane w laboratorium technologie mobilne wpływają na poprawę interakcji między studentami a wykładowcą, którzy są w stanie wymieniać się informacjami na ekranach komputerów; to zaś z kolei pozwala wykładowcy zaangażować wielu studentów jednocześnie. Dzięki specjalnym stanowiskom osoby z różnymi typami niepełnosprawności mają szansę aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Pracownia pozwala także na prowadzenie praktycznych kursów z tłumaczeń audiowizualnych oraz lokalizacji gier i oprogramowania.

Laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych:

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauczania przekładu ustnego. W jego skład wchodzi m.in. pięć dwuosobowych kabin na podestach i osiem stanowisk delegatów do ćwiczenia tłumaczeń symultanicznych w oparciu o sygnał wejściowy z wielu różnych źródeł (osoba prowadząca zajęcia, student, komputer stacjonarny, laptop, odtwarzacz DVD i inne).

Ćwiczony tekst może być omawiany przez prowadzącego w trakcie tłumaczenia lub po jego dokonaniu, na forum lub podczas indywidualnej rozmowy z wybranym studentem lub grupą studentów, bez przerywania ćwiczenia pozostałym. Ścieżki z nagraniami materiałów źródłowych i docelowych są zachowywane na macierzy dyskowej w wygodnych cyfrowych formatach, umożliwiających ich dalszą obróbkę w laboratorium lub poza nim.

Rozbudowany system urządzeń audio pozwala studentom na pracę w warunkach imitujących realia pracy tłumacza ustnego; oprócz zaznajamiania studentów z tajnikami pracy z mikrofonem, prowadzący może wprowadzać zakłócenia imitujące dźwięki, z jakimi tłumacz styka się wykonując tłumaczenie konsekutywne lub towarzyszące w zakładach produkcyjnych.

Dzięki kamerze cyfrowej dostępnej w laboratorium studenci mają możliwość analizowania zarejestrowanych prób wykonanego przez siebie tłumaczenia konsekutywnego tak w warstwie słownej, jak i pozawerbalnej.

Ostatnio modyfikowane: 19.09.2013