Zakład Translatoryki Optimale

Translatoryka członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale

Czym jest OPTIMALE?

OPTIMALE jest siecią akademicką w ramach programu Erasmus, finansowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury (październik 2010 – wrzesień 2013). Sieć zrzesza 65 partnerów z Unii Europejskiej oraz 5 partnerów spoza Unii, łącznie obejmując aż 31 krajów.

Cele sieci OPTIMALE

Projekt „Optimale” stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach programu EMT (European Master’s in Translation) poprzez rozszerzenie zakresu geograficznego przeprowadzanych badań rynku i procesu monitorowania, a także umocnienie więzi z instytucjami i organizacjami zawodowymi, które nie są powiązane z uniwersytetami będącymi członkami sieci EMT.

Cele sieci Optimale obejmują:

1.  Opracowanie mapy szkolenia tłumaczy w Europie i jej aktualizację.

2.  Monitorowanie potrzeb rynkowych i społecznych, a także wymogów i norm zawodowych istotnych dla kształcenia i szkolenia tłumaczy.

3.  Zwiększanie ekonomiczno-społecznej wagi bieżących lub przyszłych programów szkolenia tłumaczy poprzez identyfikację, opis oraz szerzenie najlepszych praktyk w kluczowych obszarach szkoleniowych.

4.  Poprawa jakości szkolenia nauczycieli przekładu poprzez identyfikację kluczowych zasobów szkoleniowych, utworzenie platformy z zasobami oraz organizację warsztatów na temat wdrażania najlepszych praktyk szkoleniowych.

5.  Zwiększenie mobilności kadry i studentów między jednostkami będącymi członkami sieci.

Lokalny koordynator OPTIMALE: dr Łucja Biel i dr Justyna Giczela-Pastwa.

W ramach projektu pracownicy Translatoryki uczestniczyli w warsztatach dydaktycznych dla nauczycieli przekładu, które odbywały się w Brukseli (dr Łucja Biel), Wilnie (dr Olga Kubińska), Salamance (Paula Gorszczyńska), Birmingham (dr Justyna Giczela-Pastwa), Krakowie (dr Justyna Giczela-Pastwa i dr Łucja Biel) oraz w Rennes (dr Łucja Biel). Warsztaty były świetną okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, a także zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie dydaktyki przekładu.

Więcej informacji na temat sieci OPTIMALE znajduje się na stronie: http://www.translator-training.eu/.

Ostatnio modyfikowane: 22.09.2013