Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

Pracownicy

 • dr hab. WOJCIECH KUBIŃSKI, prof. UG


  Ur. w Gdyni, gdzie z przerwami (kilkuletni pobyt w Japonii, studia w Poznaniu, roczny pobyt w Wielkiej Brytanii, roczny pobyt w Kalifornii) mieszkał do ostatecznej przeprowadzki do Gdańska. Prof. UG, dr hab. w Zakładzie Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Sprawuje funkcję kierownika tego zakładu. Autor kilku książek z zakresu językoznawstwa: Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar Analysis (1987, Max Niemeyer Verlag: Tübingen), In Search of a Frame of Mind. An Introduction to Artificial Intelligence and Cognitive Linguistics (1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk; współautorzy: Roman Kalisz i Andrzej Buller), Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar (1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk). Przełożył m. in. powieść A Burgessa Śmierć w Deptford (1999 PIW; wraz z O. Kubińską), dwie książki George’a Steinera: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu (2000 Universitas; wraz z O. Kubińską), Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli (2007 słowo/obraz terytoria; z O. Kubińską); A. Koyré Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata (1998 słowo/obraz terytoria; wraz z O. Kubińską); eseje J. Baudrillarda (2000; Kwartalnik Literacki Kresy; wraz z O. Kubińską). Tłumaczył też teksty naukowe, szczególnie z zakresu językoznawstwa kognitywnego (artykuły m. in. Langackera, Casada, Basso, Kövecsesa, Krzeszowskiego, Tabakowskiej, Fauconniera i Turnera, Tomasella, Goldberg, Bowerman, Slobina). Zainicjował (wraz z R. Kaliszem i E. Modrzejewską) serię Językoznawstwo kognitywne (dotychczas trzy tomy) i (wraz z O. Kubińską oraz T. Wolańskim) serię Przekładając nieprzekładalne (dotychczas trzy tomy). Opracował na Uniwersytecie Gdańskim program studiów zaocznych, uzupełniających dla absolwentów Kolegiów Nauczycielskich i był pierwszym kierownikiem tych studiów. Wraz z O. Kubińską i Ł. Biel współzałożył Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową i został pierwszym kierownikiem tego zakładu. Wraz z O. Kubińską i Ł. Biel przygotował w Instytucie Anglistyki program studiów anglistycznych o specjalności translatorycznej.

  E-mail: angwk(at)ug.gda.pl • prof. dr hab. ARTUR BLAIM


  Prof. dr hab. Artur Blaim jest pracownikiem Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową • dr hab MAGDALENA BIELENIA-GRAJEWSKA


  Lingwista (mgr filologii angielskiej, UG), ekonomista (mgr ekonomii, PG), specjalista ds. zarządzania projektami naukowymi (PG) oraz specjalista ds. Unii Monetarnej (UG i NBP) . Pracę doktorską poświęciła terminologii związanej z bankowością inwestycyjną. Zainteresowania naukowe obejmują języki specjalistyczne, tłumaczenia ekonomiczne, komunikację międzykulturową i socjolingwistykę.   • dr OLGA KUBIŃSKA


  dr Olga Kubińska jest adiunktem w Zakładzie Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Specjalizuje się w tłumaczeniach literackich. • dr JUSTYNA GICZELA-PASTWA


  Adiunkt w Katedrze Translatoryki (dr nauk humanistycznych, mgr filologii angielskiej, mgr sztuki), visiting lecturer w City University London, MA in Legal Translation (do 2014 roku), tłumacz i korektor tekstów specjalistycznych (dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Translatoryka UG), przede wszystkim prawnych i prawniczych, ale także ekonomicznych, biznesowych i psychologicznych. Opiekun Koła Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA, koordynator UG w ramach międzynarodowego projektu Optimale (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe). Kierownik powstałej w 2013 roku Pracowni dydaktyki przekładu specjalistycznego. Członek European Society for Translation Studies, International Language and Law Association i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Prowadzi kursy z praktycznej nauki przekładu i teorii przekładu na studiach pierwszego i drugiego stopnia, sprawuje opiekę na pracami dyplomowymi (seminarium licencjackie i magisterskie). Zainteresowania badawcze: przekład specjalistyczny - prawniczy, przekład nienatywny, metodologie badań nad przekładem specjalistycznym, dydaktyka przekładu specjalistycznego, badania nad gatunkami i dyskursem w przekładzie, terminologia. • dr KRZYSZTOF FILIP RUDOLF


  Absolwent Anglistyki UG, tłumacz literatury anglosaskiej (m.in. J.Joyce, W.Golding, D.Lodge, K.Ishiguro, G.Swift, S.Rushdie, T.Capote, D.Lessing). W latach 1992-2002 pracował w British Council Studium UG (obecnie British Centre UG). Dyrektor Studium Tłumaczy EU w Gdańsku, gdzie prowadzi warsztaty translatorskie. Od kilku lat zajmuje się leksykografią (Słownik wyrazów zdradliwych WL 2003, Słownik wyrazów pułapek WL 2004, Angielsko-polski słownik synonimów i antonimów WL 2007). Obecnie adiunkt Zakładzie Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w Instytucie Anglistyki UG. • mgr REMIGIUSZ RATAJSKI


  Od 2010r. w Katedrze Translatoryki jako pracownik dydaktyczny na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG. Nauczyciel języka niemieckiego i tłumaczeń specjalistycznych oraz trener narzędzi CAT: Wordfast, Deja Vu, Trados Studio i XTM Cloud. Tłumacz przysięgły j. niemieckiego na krajowej liście ministra sprawiedliwości, członek Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy BST. Tłumaczenia na potrzeby prokuratur i sądów. Współpraca z niemieckimi biurami tłumaczeń w zakresie tłumaczeń technicznych oraz polskimi studiami opracowań filmów w zakresie tłumaczeń audiowizualnych.  • mgr Aleksandra Arceusz


  Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta (mgr filologii angielskiej, Instytut Anglistyki UG) w Katedrze Translatoryki. Tworzę i prowadzę kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, w ramach których szczególnie interesuje mnie rozwijanie umiejętności pisania tekstów oryginalnych: literackich i akademickich. Moje zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą nauczania języków obcych oraz oceniania umiejętności osób uczących się języka. Moja praca doktorska zgłębia zagadnienia związane z rolą samooceny w procesie doskonalenia umiejętności językowych i zawodowych przyszłych nauczycieli języka. • mgr PAULA GORSZCZYŃSKA


  Jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta (mgr filologii angielskiej, Instytut Anglistyki UG) i dyplomowany, czynny zawodowo tłumacz konferencyjny (dyplom Katedry UNESCO UJ), w Katedrze Translatoryki tworzę i prowadzę kursy z zakresu tłumaczeń ustnych i specjalistycznych w parze językowej polski-angielski na studiach translatorycznych pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów podyplomowych „Tłumaczenia ustne”. Te ostanie współtworzę i koordynuję w ramach działalności Centrum Translatorycznego UG . Z przyjemnością sprawuję ponadto opiekę nad Kołem Naukowym Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA. Moje zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą wykorzystania umiejętności tłumaczenia ustnego do zwiększania efektywności tłumaczenia pisemnego oraz wybranych aspektów procesu i produktu tłumaczenia ustnego, m.in. przeformułowania w tłumaczeniu symultanicznym. • mgr Hanna Kryszewska


  Jako pracownik dydaktyczny na stanowisku starszego wykładowcy (mgr filologii angielskiej, Instytut Anglistyki UG), autorka książek metodycznych i dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego, trener kształacacy przyszłych i praktykujacych nauczycieli języka  angielskiego  w Katedrze Translatoryki tworzę i prowadzę kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego. Moje zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą różnych aspektów nauczania języka, z naciskiem na wykorzystanie podejścia leksykalnego, używania korpusu językowego  i ścieżek między-przedmiotowych. Jestem redaktorem czasopisma internetowego dla nauczycieli Humanising Language Teaching www. hltmag.co.uk   • dr Wioleta Karwacka


  Tłumacz i starszy wykładowca w Katedrze Translatoryki. 

  Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów z dziedziny medycyny i nauk przyrodniczych w parze językowej polski-angielski. Tworzę i prowadzę kursy z zakresu tłumaczeń medycznych, farmaceutycznych i przekładu filmów popularnonaukowych na studiach translatorycznych pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów podyplomowych Translatoryka, ścieżka Przekład medyczny,   działających w  ramach Centrum Translatorycznego UG.  Moje zainteresowania naukowe dotyczą przekładu tekstów medycznych i popularnonaukowych oraz kształcenia tłumaczy. • mgr Reanata Zander-Lewandowska


  e-mail: renata.zl@univ.gda.pl