Zakład Translatoryki Staże i praktyki

Staże i praktyki

 Praktyki i staże w Katedrze Translatoryki

Studenci Filologii Angielskiej w specjalności translatorycznej (studia pierwszego i drugiego stopnia) zobowiązani są do odbycia praktyki mającej na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów. Praktyka powinna odbywać się w jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, gdzie Studenci będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności związanych z przekładem ustnym lub pisemnym.

Studenci szukają miejsca na praktykę we własnym zakresie lub korzystają z oferty przygotowanej przez pracowników Katedry Translatoryki. Katedra Translatoryki współpracuje w zakresie praktyk i staży ze znanymi organizacjami, korporacjami i instytucjami reprezentującymi różne sfery życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, takimi jak wydawnictwa, biura tłumaczeń, uczelnie, instytuty badawcze oraz firmy prywatne.

Za pomocą narzędzi komunikacji internetowej Studenci są na bieżącą informowani o możliwościach zdobywania doświadczenia zawodowego w instytucjach krajowych i zagranicznych. Katedra organizuje także szkolenia prowadzone przez specjalistów mające na celu doskonalenie warsztatu tłumacza oraz zwiększenie konkurencyjności usług translatorycznych.

Firmy zainteresowane współpracą z Katedrą Translatoryki w zakresie praktyk i staży dla Studentów proszone są o kontakt z naszymi pracownikami.

Studenci Translatoryki mają możliwość odbywania praktyk m.in. w Instytucie Misesa i Instytucie Rozwoju oraz w Ośrodku Analiz Polityczno-Prawnych. Odbywali również praktyki w firmach zajmujących się lokalizacją oprogramowania i gier komputerowych (Gambit), jednostkach administracji samorządowej (Urząd Miejski w Gdańsku), tłumaczyli na angielski i przygotowywali napisy do filmów dokumentalnych znajdujących się w zasobach Europejskiego Centrum Solidarności, wykonali tłumaczenia na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obsługiwali polską prezydencję w UE (spotkania ministrów Unii w Sopocie i Wrocławiu). Studenci odbywają również staże na Uniwersytecie Gdańskim, tłumacząc wybrane strony internetowe na angielski (tłumaczyli między innymi Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na potrzeby studentów zagranicznych studiujących na UG).

Ponadto, dzięki współpracy Katedry Translatoryki z wydawnictwami pomorskimi, najlepsi studenci mają  możliwość odbycia staży w wydawnictwie słowo/obraz terytoria, Gdańskie Wydawnictwie Psychologicznym, Harmonii, Oficynce, czy Wydawnictwie w Podwórku. Podczas staży studenci uczestniczą w całym procesie produkcji ksiązki, tłumaczą materiały promocyjne na język angielski. Na zakończenie stażu niejednokrotnie otrzymując propozycję przełożenia książki, co dotychczas zaowocowało kilkunastoma ksiązkami przetłumaczonymi przez studentów translatoryki na potrzeby rynku, dając im niezbędne doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów.

Ostatnio modyfikowane: 08.11.2013