Zakład Translatoryki Studia dla tłumaczy Studia Podyplomowe Translatoryka

Informacje dla zainteresowanych studiami w roku akademickim 2011/2012

Uwaga, Kandydaci na studia podyplomowe! Wyniki egzaminu są już dostępne w systemie IRK.

System płatności elektronicznej zostanie uruchomiony z początkiem tygodnia. Od momentu otrzymania od nas numeru subkonta, płatności będzie można dokonywać do 16 września. Prosimy też o przygotowanie zestawu dokumentów (http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_podyp/?tpl=dokumenty plus trzy zdjęcia do dyplomu i dowód dokonania płatności za pierwszy semestr studiów.


Dokumenty przyjmować będziemy w dniach od 13 do 16 września 2011 (w sali 3.6 Wydziału Filologicznego w godzinach 10-12). Przypominamy, że uiszczenie płatności za I semestr jest warunkiem przyjęcia dokumentów i podjęcia studiów na SP Translatoryka.

--------

W roku akademickim 2011/2012 studia podyplomowe odbędą się w ramach czterech opisanych niżej ścieżek tematycznych.

Dalsze informacje (m.in. o trybie i warunkach rekrutacji) dostępne są pod linkami z lewej strony.

Wykaz ścieżek.

Tłumaczenia literackie:

Ścieżka tłumaczeń literackich przygotuje studentów do funkcjonowania na współczesnym rynku wydawniczym. Zajęcia z czołowymi polskimi tłumaczami pozwolą studentom wzbogacić własny warsztat i staną się źródłem wszechstronnej wiedzy praktycznej o tłumaczeniu literatury. Zajęcia z przedstawicielami „zaplecza” największych wydawnictw (m.in. Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak) przygotują studentów na współpracę z wydawnictwami w realiach rynkowych, w charakterze zarówno tłumaczy, jak i na przykład specjalistów od marketingu wydawniczego. Kurs uzupełnią wykłady uznanych polskich badaczy przekładu, które zaprezentują studentom tło teoretyczne pracy tłumacza.

IT dla tłumaczy:

Celem studiów ścieżki IT dla tłumaczy jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu wykorzystania w pracy tłumacza narzędzi i technik IT, w tym obsługi podstawowych programów biurowych i źródeł internetowych, narzędzi CAT (Trados, MemoQ i inne), oprogramowania do edycji dokumentów drukowanych i elektronicznych (Adobe InDesign) oraz obróbki warstw tekstowych grafiki rastrowej i wektorowej. Absolwenci tej ścieżki będą potrafili wykorzystać technologię informacyjną przy tłumaczeniu wielu rodzajów plików, elementów graficznych i filmów, a także będą mogli skutecznie zareklamować swoją działalność w sieci. Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy i informatyków, dzięki czemu umiejętności ćwiczone w ich trakcie mają bezpośrednie przełożenie na oczekiwania wobec tłumaczy w rzeczywistym środowisku pracy.

Każdy słuchacz otrzyma bezpłatnie roczną licencję ewaluacyjną na oprogramowanie Trados i MemoQ.

Lokalizacja:

W dobie globalizacji, Internetu i nieustannego powstawania nowoczesnych technologii powstało ogromne zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia stron internetowych, serwisów internetowych, gier komputerowych, konsolowych i na telefony, sprzętu komputerowego, oprogramowania, dokumentacji technicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, stworzyliśmy unikalny kierunek studiów podyplomowych, dający tłumaczom możliwość zdobycia umiejętności technicznych i językowych celem podjęcia pracy w nowej, błyskawicznie rozwijającej się branży lokalizacyjnej. Lokalizacja to dziedzina, której zadaniem jest techniczne, językowe i kulturowe dostosowanie produktu (zwłaszcza oprogramowania) do potrzeb i oczekiwań lokalnych odbiorców. Tłumaczenie stanowi w lokalizacji element złożonego i zaawansowanego technicznie procesu. Obok tłumacza w procesie tym biorą udział wyspecjalizowani informatycy– inżynierowie oprogramowania i lokalizacji, koordynatorzy technologiczni redaktorzy, testerzy oprogramowania, menedżerowie projektu i inni specjaliści.

Każdy słuchacz otrzyma bezpłatnie roczną licencję ewaluacyjną na oprogramowanie Trados i MemoQ.

Ustne:

Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczeń ustnych, w tym głównie: taktyk i strategii stosowanych w poszczególnych rodzajach tłumaczenia ustnego konferencyjnego i środowiskowego, etyki zawodu tłumacza ustnego, podstaw dyplomacji i etykiety w odniesieniu do zawodu tłumacza ustnego, poprawności języka polskiego, prawidłowego posługiwania się głosem, terminologii UE, medycznej, prawniczej i ekonomicznej, komunikacji interpersonalnej i psychologii społecznej (w tym zarządzanie stresem), narzędzi doskonalenia zawodowego i zasad rządzących krajowym i międzynarodowym rynkiem przekładu ustnego, UE i integracji europejskiej. Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych tłumaczy z uczelni polskich i brytyjskich, dzięki czemu umiejętności ćwiczone w ich trakcie mają bezpośrednie przełożenie na oczekiwania wobec tłumaczy w rzeczywistym środowisku pracy w kraju i zagranicą, w tym w instytucjach UE czy ONZ.

Czesne

• tłumaczenia ustne: 3500 zł/semestr

• tłumaczenia lokalizacyjne: 2300 zł/semestr

• tłumaczenia literackie: 2300 zł/semestr

• IT dla tłumaczy: 2300 zł/semestr

Studia na wszystkich ścieżkach trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ostatnio modyfikowane: 09.09.2011