Zakład Translatoryki Studia dla tłumaczy

Dlaczego warto studiować Translatorykę

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TRANSLATORYKĘ ANGLISTYCZNĄ NA UG?


>>> Innowacyjny program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku
>>> Wysoki poziom nauczania
>>> Świetnie przygotowana kadra
>>> Nowoczesne komputerowe laboratorium translatoryczne
>>> Elitarne studia, gwarantujące rozwój intelektualny
>>> Przyjazna atmosfera studiowania

RYNEK
 • Ogólne wykształcenie filologa nie wystarczy, żeby spełnić wymogi europejskiego rynku pracy.
 • Globalizacja sprawia, że współczesny człowiek żyje w świecie przekładu (wystarczy przywołać choćby umowy i inne dokumenty prawne, ekonomiczne, medyczne, witryny internetowe, teksty użytkowe, filmy dubbingowane lub opatrzone podpisami czy – last but not least – literaturę obcą).
 • Wielojęzyczne środowisko pracy wymaga wykształcenia profesjonalnych tłumaczy ustnych – konsekutywnych i symultanicznych.
 • Agencje informacyjne (np. Reuters) zatrudniają dziennikarzy-tłumaczy, specjalistów pełniących jednocześnie obie funkcje.
 • Dynamika rynku pracy wskazuje na ciągły wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń, prawa, medycyny, informatyki, telekomunikacji i techniki. Tłumacze najczęściej tworzą mikroprzedsiębiorstwa, świadcząc usługi dla biur tłumaczeń lub bezpośrednio dla inwestorów zagranicznych, eksporterów i importerów, międzynarodowych koncernów, jak i rodzimych firm oraz instytucji. Są ekspertami od komunikacji międzykulturowej.
 • Wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych tłumaczy wiąże się również z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w której język polski ma status języka urzędowego. Oznacza to konieczność tłumaczenia na język polski prawodawstwa unijnego oraz licznych dokumentów i materiałów informacyjnych dla obywateli polskich. Instytucje unijne wielokrotnie informowały o problemach ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych tłumaczy języka polskiego.
 • Ogromna emigracja obywateli polskich do Wielkiej Brytanii i Irlandii wiąże się z zapotrzebowaniem na usługi tłumaczy środowiskowych.

OFERTA TRANSLATORYKI ANGLISTYCZNEJ

ZESPÓŁ wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, będący zarazem praktykującymi tłumaczami

Kierownik Zakładu:Prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński (teorie przekładu, językoznawstwo; opieka nad magistrantami i doktorantami)
Koordynator ścieżki przekładu specjalistycznego: dr Łucja Biel (przekład tekstów prawnych i prawniczych, unijnych; językoznawstwo. Projekt: symulacja pracy biura tłumaczeń)
Koordynator ścieżki przekładu literackiego: dr Olga Kubińska (przekład literacki; literaturoznawstwo. Projekt: literatura we współ-przekładzie)
Koordynator ścieżki Tłumaczenia ustne: mgr Paula Gorszczyńska.
Prof. dr hab. Artur Blaim (literaturoznawca, szekspirolog, utopie/dystopie; opieka nad magistrantami i doktorantami)
dr Magdalena Bielenia-Grajewska (przekład tekstów ekonomicznych)
dr Justyna Giczela-Pastwa (przekład ogólny, prawniczy, przewodników turystycznych. Projekt: Wiki)
mgr Paula Gorszczyńska (przekład ustny. Projekt: Przekład symultaniczny)
mgr Wiola Karwacka (teksty medyczne. Projekt: Przekład tekstów medycznych)
mgr Ewa B. Nawrocka (przekład tekstów informatycznych, lokalizacja oprogramowania i gier komputerowych, nauka obsługi narzędzi CAT i edytorów tekstu. Projekt: Kurs tłumaczeń informatycznych)
mgr Filip Rudolf (przekład literacki)

STAŁA WSPÓŁPRACA
Prof. Desmond Graham, University of Newcastle, UK (Projekt: literatura we współ-przekładzie)
Prof. Jolanta Maćkiewicz, UG (gramatyka kontrastywna języka polskiego i angielskiego)
Prof. Ewa Graczyk, UG; Prof. Ludmiła Gruszewska-Blaim, UG, UMCS; Prof. David Malcolm, UG; Prof. Stanisław Rosiek, UG; dr Arkadiusz Misztal, UG (Projekt: Języki literatury)

OFERTA KSZTAŁCENIA
 • Powstała w 2006 roku translatoryka anglistyczna oferuje obecnie zarówno trzyletnie studia licencjackie, jak i dwuletnie studia magisterskie. W 2010 roku rusza edycja rocznych studiów podyplomowych, finansowanych w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki.
 • Proces kształcenia łączy wszechstronne wykształcenie filologiczne, praktyczną naukę języka (aż 600 h zajęć na studiach pierwszego stopnia oraz 195 h na studiach drugiego stopnia) i kursy praktyczne z przekładu literackiego, ustnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne, unijne, medyczne, techniczne, naukowe, turystyczne itp.).
 • Na studiach drugiego stopnia istnieje możliwość doboru ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami – przekład specjalistyczny bądź literacki. Od przyszłego roku planujemy zwiększenie elastyczności studiów pierwszego stopnia poprzez zapewnienie studentom możliwości samodzielnego komponowania ścieżki kształcenia w zakresie praktycznej nauki przekładu.
 • Oferujemy nowatorski program opracowany na podstawie badań rynkowych, z uwzględnieniem wymogów europejskiej normy dla usług tłumaczeniowych PN-EN 15038 oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla kształcenia tłumaczy.
 • Przykładamy dużą wagę do kształcenia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy: równocześnie rozwijamy kompetencje tłumaczeniowe, czyli umiejętność wykonania tłumaczenia na poziomie akceptowalnym w warunkach rynkowych (tzw. translation competence), oraz kompetencje zawodowe (tzw. translator competence): wykorzystanie technologii informatycznych i multimedialnych, samozatrudnienie, zarządzanie projektem tłumaczeniowym, pozyskiwanie klientów, budowanie relacji z klientami, kontrola jakości tłumaczenia.
 • Stosujemy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem pracy grupowej, realizacji projektów, technologii informatycznych i multimedialnych.
WARUNKI STUDIOWANIA

Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra, nieustanne rozwijanie oferowanych kursów oraz dobra współpraca ze studentami (najlepszym studentom oferujemy praktyki zawodowe i możliwości publikacji).

I. Laboratorium

Jest to jedno z pierwszych w Polsce laboratoriów translatorycznych (standard w zachodnich uniwersytetach kształcących tłumaczy).
Po zakończeniu procesu wyposażania, laboratorium umożliwi jeszcze lepsze dostosowanie programu translatoryki do potrzeb rynku pracy, gospodarki opartej na wiedzy oraz wymogów unijnych poprzez bardziej zinformatyzowane kształcenie tłumaczy.
Laboratorium umożliwia nauczanie w zakresie:
 • tłumaczeń informatycznych, lokalizacji oprogramowania, tłumaczeń gier i stron internetowych
 • tłumaczeń audiowizualnych
 • tłumaczeń unijnych, wymagających stałego korzystania z baz terminologicznych i bazy aktów prawnych
 • zarządzania terminologią i tworzenia słowników specjalistycznych
 • zarządzania projektem tłumaczeniowym
 • budowy komputerowych korpusów tekstów
Laboratorium pozwoli na uwzględnienie w programie studiów pracy ze specjalistycznymi programami wspomagającymi proces tłumaczenia (tzw. CATami): praca z pamięciami tłumaczeniowymi, tworzenie i konwersja baz terminologicznych, praca z różnymi formatami plików. Programy CAT przyspieszają proces tłumaczenia i ułatwiają zachowanie spójności terminologicznej i stylistycznej. Znajomość narzędzi CAT jest wymagana przez europejską normę „Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług” (EN 15038) obowiązującą w 28 krajach europejskich oraz w zaleceniach Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń (Komisja Europejska) dla kształcenia tłumaczy na poziomie studiów drugiego stopnia.

II. Innowacyjne moduły w ofercie

Projekt: Kurs tłumaczeń informatycznych
 • kurs powstał przy współpracy z gdańskim biurem lokalizacyjnym Studio Gambit
 • przygotowuje studentów do pracy z profesjonalnymi i szeroko stosowanymi na rynku narzędziami tłumaczeniowymi
 • pozwala zapoznać się z procesem lokalizacji oprogramowania oraz gier komputerowych, poprzez uczestnictwo w dwóch projektach
 • oprócz tłumaczenia projekty obejmują etap zapewniania jakości
Projekt: Poszerzanie zasobów polskiej Wikipedii
 • kurs poprzedzają warsztaty poprowadzone przez doświadczonych Wikipedystów – współpracowników Fundacji Wikimedia Polska
 • studenci pracują w zespołach nad tłumaczeniem wybranego artykułu z anglojęzycznych zasobów Wikipedii, który zostaje później dodany do sekcji polskiej
 • projekt stwarza doskonałe warunki do zdobycia doświadczenia pracy grupowej oraz dostarcza ogromnej satysfakcji i poczucia użyteczności wykonanej pracy
 Projekt: Symulacja pracy biura tłumaczeń
 • studenci pracują w grupach nad projektem symulacji pracy biura tłumaczeń – każdy zespół ma kierownika projektu, który przypisuje studentom role tłumaczy, terminologów i korektorów
 • zespół przygotowuje swoją ofertę marketingową, ofertę cenową dla konkretnego zlecenia, harmonogram pracy, umowę na tłumaczenie z klientem i z tłumaczami, wykonuje tłumaczenie i jego korektę, dokumentuje procesy oraz wystawia fakturę dla klienta i przygotowuje rozliczenia z tłumaczami
 • całość odbywa się pod nadzorem nauczyciela z zapewnieniem studentom odpowiedniego stopnia autonomii
 • Projekty umożliwiają pracę nad dłuższymi tekstami i zwrócenie uwagi na spójność terminologiczną i stylistyczną tłumaczenia. Studenci uczą się zarządzania projektem, zasad współpracy z korektorami i biurami tłumaczeń oraz doskonalą umiejętności negocjacyjne. Nauczanie przez projekty umożliwia zastosowanie podejścia holistycznego, w obrębie którego następuje wszechstronne kształcenie umiejętności zarówno akademickich, jak i zawodowych, dzięki czemu studenci są lepiej przygotowani do pracy w zawodzie tłumacza.

Projekt: Przekład tekstów medycznych
 • kurs ma charakter warsztatów, w ciągu których studenci tłumaczą teksty z zakresu medycyny ogólnej, kardiologii, onkologii, alergologii, dermatologii, genetyki i innych dziedzin medycyny, oraz biologii, farmakologii, kosmetologii i dietetyki
 • teksty przekładane w ramach kursu różnią się nie tylko tematyką, ale też stopniem fachowości i celem, któremu mają służyć – znajdują się więc wśród nich zarówno materiały przeznaczone dla pacjentów, jak i dla specjalistów danych dziedzin
 • w związku ze specyfiką przekładu medycznego szczegółowe cele kursu obejmują opanowanie technik tłumaczenia, terminologii fachowej i zdobycie ogólnej wiedzy związanej z biologią człowieka, jak również podkreślenie znaczenia odpowiedzialności tłumacza, aspektów etycznych i zachowania poufności danych

Projekt: Przekład symultaniczny
 • zapoznaje z rozmaitymi technikami stosowanymi podczas przekładu symultanicznego (m.in. analiza wypowiedzi, dewerbalizacja, przeformułowywanie, notacja, synteza, tłumaczenie właściwe, zarządzanie stresem podczas wystąpień publicznych, podzielność uwagi przy jednoczesnym słuchaniu i mówieniu, tłumaczenie pod presją czasu, współpraca z partnerem w kabinie)
 • projekt jest realizowany przy wykorzystaniu materiałów audiowizualnych oraz przemówień przygotowywanych przez studentów
 • poprzez wykorzystanie nagrań studenci uczą się dostrzegać plusy i minusy swoich wystąpień, co zapobiega wyrabianiu niewłaściwych nawyków tłumaczeniowych
 • zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze (każdy mówca może liczyć na aplauz słuchaczy), sprzyjającej przełamywaniu nieśmiałości w podejściu do często niełatwych zadań, z którymi musi zmierzyć się tłumacz ustny

Projekt: Literatura we współ-przekładzie
 • współ-przekład poezji polskiej przy współpracy z tłumaczem-poetą nieznającym języka oryginału
 • kurs opracowany na podstawie wieloletniej współpracy polskich tłumaczy z poetą Desmondem Grahamem (współautorem przekładów wierszy Anny Kamieńskiej i Julii Hartwig)
 • umożliwia wypracowanie umiejętności close reading tłumaczonego tekstu, a jednocześnie pozwala poznać tajniki pracy tłumacza pozbawionego dostępu do tekstu oryginału
 • uczy wnikliwej analizy przekładanego materiału, bez względu na typ przekładanych w przyszłości tekstów

Projekt: „Języki literatury”
 • kurs prowadzony jest przez wielu wykładowców (w modułach 10 lub 15-godzinnych)
 • zaznajamia studentów ze znaczącymi zjawiskami w literaturze polskiej i powszechnej
 • pozwala „wyostrzyć słuch” językowy i zapoznać się z różnymi szkołami interpretacyjnymi
 • kończy się autorskimi warsztatami, sprawdzającymi wrażliwość językową

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Koło Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA, działa od 2005 r.
 • Prowadzimy badania nad tłumaczeniami specjalistycznymi z zakresu tematyki prawnej, ekonomicznej i unijnej. Organizujemy coroczne konkursy na przekład specjalistyczny i literacki; obecnie przygotowujemy warsztaty translatoryczne dla studentów oraz kolejną edycję biuletynu.
 • Najlepsi studenci są zapraszani do współpracy nad projektami Zakładu i uzyskują możliwość publikacji swoich przekładów: np. trzy przekłady esejów George’a Steinera znalazły się w grudniowym i lutowym wydaniu Przeglądu Politycznego; tłumaczenie zwycięzcy kolejnej edycji konkursu literackiego (2008) na najlepszy przekład literacki zostanie opublikowane w przygotowywanym zbiorze.
 • Najlepsi studenci mają możliwość wakacyjnych praktyk zawodowych w kancelariach prawniczych oraz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Ostatnio modyfikowane: 17.05.2011Pozostałe artykuły w tym dziale