Zakład Translatoryki Studia dla tłumaczy Translatoryka BA

Translatoryka — studia pierwszego stopnia

FILOLOGIA ANGIELSKA

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

 

Filologia angielska – translatoryka

Trzyletnie studia licencjackie oferują studentom możliwość zdobycia umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych, humanistycznych i literackich oraz zapoznania się ze specyfiką zawodu tłumacza. Poza programem praktycznych kursów z przekładu, prowadzonych w nowoczesnym laboratorium językowym, studia oferują program filologiczny, pozwalający studentom uzyskać wysoki stopień znajomości języka angielskiego oraz wiedzy humanistycznej. 

Najlepszym studentom oferuje się praktyki w biurach tłumaczeń, a zwycięzcy dorocznych konkursów translatorskich mogą liczyć na publikację swoich przekładów. Kursy prowadzone są w modułach, co pozwala na intensywne zajęcia i duże zróżnicowanie oferty. Studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności zawodowe. Absolwenci będą poszukiwanymi przez rynek specjalistami, przyzwyczajonymi do pracy zespołowej, ciągłego zwiększania swoich kompetencji oraz współpracy z wymagającym klientem.

PROGRAM STUDIÓW

Łączna liczba punktów ECTS: 180

Czas trwania: 3 lata

Łączna liczba godzin zajęć: 2235

Studia obejmują kilka bloków tematycznych:

1. Przedmioty ogólne (240 h): historia filozofii, język łaciński, język obcy, wychowanie fizyczne

2. Praktyczna nauka języka angielskiego (540 h): fonetyka, kurs zintegrowany, gramatyka praktyczna, Writing / Academic Writing

3. Przedmioty kierunkowe (705 h): historia Anglii, historia USA, kultura brytyjska, kultura amerykańska, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, gramatyka historyczna, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia literatury angielskiej, historia literatury amerykańskiej, współczesna literatura brytyjska, współczesna literatura amerykańska, literatura i media, technologia informacyjna

4. Przedmioty specjalnościowe

Praktyczna nauka przekładu (570 h): tłumaczenia ogólne, obowiązkowe tłumaczenia specjalistyczne (prawnicze, ekonomiczne, turystyczne, informatyczne), tłumaczenia literackie, tłumaczenia ustne, tłumaczenia do wyboru (specjalistyczne: techniczne, unijne, poświadczone, ekonomiczne, medyczne, literackie i humanistyczne, ustne)

Blok teoretyczny (120 h): teoria przekładu, literaturoznawcze i językoznawcze aspekty przekładu

Seminarium dyplomowe (60 h)

Limit miejsc: 40.

W wypadku większej liczby chętnych o przyjęciu na specjalność translatoryczną decyduje kolejność z listy rankingowej.

Ostatnio modyfikowane: 27.09.2011