Zakład Translatoryki Studia dla tłumaczy Translatoryka MA

Translatoryka — studia drugiego stopnia

Translatoryka, Filologia Angielska — stacjonarne studia drugiego stopnia

 

Dwuletnie studia magisterskie oferują studentom możliwość intensywnego rozwoju w wybranej ścieżce przekładu: przekład specjalistyczny (ze szczególnym naciskiem na przekład tekstów prawniczych, ekonomicznych, unijnych, informatycznych i medycznych), przekład ustny (konsekutywny, symultaniczny i środowiskowy) oraz przekład literacki i audiowizualny. Uzupełnienie stanowi praktyczna nauka języka A: kreatywny język polski, użytkowy/techniczny język polski oraz stylistyka i kultura języka polskiego. Poza programem kursów przekładu praktycznego, prowadzonych w nowoczesnym laboratorium językowym, studia oferują program teoretyczno-badawczy, pozwalający studentom uzyskać wysoki stopień wiedzy humanistycznej. Oferowane kursy, prowadzone przez wyspecjalizowanych wykładowców akademickich z Instytutu Anglistyki i Instytutu Filologii Polskiej, obejmują kursy z teorii przekładu i kontekstów kulturowych przekładu. Ponadto studenci ścieżki przekład literacki i audiowizualny mają możliwość uczęszczania na liczne kursy z literatury polskiej i literatur anglojęzycznych oraz literatur innych obszarów językowych w przekładzie na polski. Ścieżka tłumaczeń specjalistycznych obejmuje kursy z zakresu metodologii analizy tekstu i dyskursu, języków specjalistycznych, zarządzania terminologią, komunikacji międzykulturowej, protokołu dyplomatycznego oraz realioznawstwa.

Najlepszym studentom oferuje się praktyki w biurach tłumaczeń, a zwycięzcy dorocznych konkursów translatorskich mogą liczyć na publikację swoich przekładów. Kursy prowadzone są w modułach (10-30 godzin), co pozwala na intensywne zajęcia i duże zróżnicowanie oferty. Studenci mają możliwość uzyskać certyfikat potwierdzający ich umiejętności zawodowe. Absolwenci będą poszukiwanymi przez rynek specjalistami, przyzwyczajonymi do pracy zespołowej, ciągłego zwiększania swoich kompetencji oraz współpracy z wymagającym klientem (zarządzanie projektem tłumaczeniowym, tworzenie glosariuszy, skład przełożonego tekstu w odpowiednim programie, praca z narzędziami CAT — programami komputerowymi wspomagającymi przekład specjalistyczny).

Ostatnio modyfikowane: 09.12.2013